توصیه های لازم بعد از ترمیم دندان

ترمیم دندان (پرکردن دندان)

ترمیم دندان (پرکردن دندان)

۱۰ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
ترمیم دندان (پرکردن دندان)
ترمیم دندان (پرکردن دندان)

پس ازترمیم دندان لازم است که:

 • لطفا تا یک ساعت دندانهای خود را روی هم فشار نداده وتا دو ساعت از خوردن غذا با دندان تازه پر شده خودداری فرمائید.(در ترمیم های همرنگ لازم نیست)
 • گاهی دندان شما تا مدتی(سه تا پنج هفته)به سرما وگرما حساس میشود.
 • حساسیت دندان به سرما وگرما هفته به هفته کمتر می شود نه روز به روز.
 • اگر حساسیت دندان شما در روزهای اول پر کردن بسیار بسیار شدید است و به گونه ای که هر لحظه مجبور به مصرف مسکن می شوید به احتمال زیاد لازم است دندان شما تحت درمان عصب کشی قرار گیرد .
 • اگر حساسیت دندان شما در آغاز چندان زیاد نبوده ولی با گذشت زمان حساسیت دندان بیشتر شده است دلیل برآنست که دندان باید از نظرنیاز به عصب کشی بررسی شود . گاه بروز ترک و شکستگی در پر کردگی دراین افزایش حساسیت دخالت دارد و گاه ممکن است مربوط به دندانهای مجاور باشد .
 • اگر در سطح دندان پرشده بلندی احساس می کنید نباید برروی آن فشار زیاد وارد کنید و یا با فشار دادن سعی دربرطرف نمودن نقطه بلند کنید . در این موارد بهتر است با مراجعه سریعتر به دندانپزشک خواستار اصلاح بلندی شوید درغیر اینصورت (عدم مراجعه به پزشک) احتمال شکستن پرکردگی و نیاز مجدد به ترمیم دندان وجود خواهد داشت.
 • پس از پر کردن دندان هنگامی که بی حسی دندان تمام می شود دردی شروع میشود که در بعضی مواقع نیاز به مصرف یک یا دوعدد مسکن برای تسکین درد دارد.توجه داشته باشید که این درد موقتی است و معمولاً نیاز به پیگیری جدی ندارد.درصورت تداوم درد و نیاز به مصرف مکرر مسکن لازم است مطلب را با دندانپزشک خود مطرح نمائید.
 • دربعضی مواقع پوسیدگی دندان به قدری عمیق میباشد که به نزدیکی عصب دندان رسیده است.درمواردی که دندانپزشک احتمال آلودگی عصب را زیاد بداند(دراصطلاح عموم پوسیدگی به عصب رسیده باشد)اقدام به درمان عصب کشی(روت کانال)می نماید.ولی دربعضی موارد با توجه به بعضی عوامل(مثل نداشتن درد،بازنشدن قطعی عصب پس ازبرداشت پوسیدگی،دادن یک شانس برای حیات دندان و جلوگیری ازکارهای پررفت وآمد وبالطبع پرهزینه عصب کشی و پست وروکش)دندانپزشک اقدام به ترمیم و پر کردن مشروط دندان می نماید و درمان عصب کشی را مشروط به بروز دردهای پیوسته و یا مکرر می نماید. لذا درچنین مواردیکه دندان به صورت مشروط پر میشود باید انتظار مسئله درد بعدی را درنظر داشته باشید.
 • گاهی از روی علائم بالینی یا رادیوگرافی نمی توان دقیقا مشخص نمود که پوسیدگی یک دندان به عصب بازشده است یا خیر.دراین صورت دندانپزشک با هدف ترمیم و پرکردن دندان اقدام به برداشت پوسیدگی وحذف تمام قسمتهای تخریب شده دندان می نماید تا جایی که به بافتهای کاملاً سالم رسیده و بتواند دندان را پرکند.درعین حال ممکن است گسترش پوسیدگی تا حدی عمیق باشد که به عصب دندان رسیده باشد(حتی بدون اینکه دندان قبلاً دردناک شده باشد)دراین موارد ناچاراً دندان نیاز به عصب کشی داشته وجهت انجام عصب کشی آماده خواهد شد.
 • در بسیاری از موارد درد پس از پرکردن دندان مربوط به مسائل جانبی پرکردن است.بطور مثال؛حرارت و لرزش ناشی از تراش قسمت های پوسیده. بوجود آمدن زخم آفت در مجاورت محل تزریق یا محل پرکردگی. بوجود آمدن زخم لثه ناشی ازاستفاده ازوسائل ترمیم دندان یا ساکشن. توجه داشته باشید که تمامی این زخمها به صورت خود به خود بهبود می یابد و حداکثر نیاز به مصرف نوعی دهان شویه یا یک یا دوعدد مسکن در روزهای اولیه خواهند داشت.
 • دوام این پرکردگی به چند عامل بستگی دارد: الف-وسعت پرکردگی ب-ضخامت یا استحکام دیواره های باقیمانده دندان که در اطراف پرکردگی وجود دارد. ج-رعایت بهداشت دهان ودندان(اعم از مسواک،نخ دندان،دهان شویه). د-نوع تغذیه(ازنظرمصرف مواد غذایی شیرین و نشاسته ای و غذاهای سفت). ه-رابطه دندانها با یکدیگر(جفت شدن یا نشدن صحیح دندانها). و-دقت ومهارت دندانپزشک. ز-عمق پرکردگی ونزدیکی یا دوری آن ازعصب. ح-عادات بیمار(مثل دندان قروچه،روی هم فشردن دندانها به طورناخودآگاه). ط-نوع ماده پرکننده.
 • مواد ترمیمی همرنگ دندان(مواد سفید)که دراین کلینیک مورد استفاده قرار میگیرد ازاستحکام بالائی برخوردار بوده(درحد آمالگام)ومی تواند دوام زیادی داشته باشد.
  البته رعایت دقیق بهداشت دهان و استفاده مرتب و منظم از نخ دندان در دوام آن نقش زیادی دارد.
 • دستگاهی که برای ترمیم دندانها با مواد همرنگ استفاده می شود(دستگاه لایت کیور)با نورآبی یا بنفش رنگی که تولید می کند باعث سخت شدن ماده همرنگ می گردد واستفاده از عبارت لیزر اشتباه رایج میباشد.در دندانپزشکی از لیزر بیشتر برای جراحی ها،کاهش درد وبعضی کارهای جانبی مثل سفید کردن و گاه تراش دندان قبل از مرحله پرکردن استفاده می شود.
ارسال شده در توصیه های لازم توسط دکتر سهرابی
دکتر محمد رضا سهرابی دندانپزشک زیبایی
Review: 5 - "ترمیم دندان (پرکردن دندان)" by , written on ۱۹ اسفند, ۱۳۹۴

پس ازترمیم دندان لازم است که: لطفا تا یک ساعت دندانهای خود را روی هم فشار نداده وتا دو ساعت از خوردن غذا با دندان تازه پر شده خودداری فرمائید.(در ترمیم های همرنگ لازم نیست) گاهی دندان شما تا مدتی(سه تا پنج هفته)به سرما وگرما حساس میشود. حساسیت دندان به سرما وگرما هفته به هفته کمتر می شود نه روز به روز. اگر حساسیت دندان شما در روزهای اول پر کردن بسیار بسیار شدید است و به گونه ای که هر لحظه مجبور به مصرف مسکن می شوید به احتمال زیاد لازم است دندان شما تحت درمان عصب کشی قرار گیرد . اگر حساسیت دندان شما در آغاز چندان زیاد نبوده ولی با گذشت زمان حساسیت دندان بیشتر شده است دلیل برآنست که دندان باید از نظرنیاز به عصب کشی بررسی شود . گاه بروز ترک و شکستگی در پر کردگی دراین افزایش حساسیت دخالت دارد و گاه ممکن است مربوط به دندانهای مجاور باشد . اگر در سطح دندان پرشده بلندی احساس می کنید نباید برروی آن فشار زیاد وارد کنید و یا با فشار دادن سعی دربرطرف نمودن نقطه بلند کنید . در این موارد بهتر است با مراجعه سریعتر به دندانپزشک خواستار اصلاح بلندی شوید درغیر اینصورت (عدم مراجعه به پزشک) احتمال شکستن پرکردگی و نیاز مجدد به ترمیم دندان وجود خواهد داشت. پس از پر کردن دندان هنگامی که بی حسی دندان تمام می شود دردی شروع میشود که در بعضی مواقع نیاز به مصرف یک یا دوعدد مسکن برای تسکین درد دارد.توجه داشته باشید که این درد موقتی است و معمولاً نیاز به پیگیری جدی ندارد.درصورت تداوم درد و نیاز به مصرف مکرر مسکن لازم است مطلب را با دندانپزشک خود مطرح نمائید. دربعضی مواقع پوسیدگی دندان به قدری عمیق میباشد که به نزدیکی عصب دندان رسیده است.درمواردی که دندانپزشک احتمال آلودگی عصب را زیاد بداند(دراصطلاح عموم پوسیدگی به عصب رسیده باشد)اقدام به درمان عصب کشی(روت کانال)می نماید.ولی دربعضی موارد با توجه به بعضی عوامل(مثل نداشتن درد،بازنشدن قطعی عصب پس ازبرداشت پوسیدگی،دادن یک شانس برای حیات دندان و جلوگیری ازکارهای پررفت وآمد وبالطبع پرهزینه عصب کشی و پست وروکش)دندانپزشک اقدام به ترمیم و پر کردن مشروط دندان می نماید و درمان عصب کشی را مشروط به بروز دردهای پیوسته و یا مکرر می نماید. لذا درچنین مواردیکه دندان به صورت مشروط پر میشود باید انتظار مسئله درد بعدی را درنظر داشته باشید. گاهی از روی علائم بالینی یا رادیوگرافی نمی توان دقیقا مشخص نمود که پوسیدگی یک دندان به عصب بازشده است یا خیر.دراین صورت دندانپزشک با هدف ترمیم و پرکردن دندان اقدام به برداشت پوسیدگی وحذف تمام قسمتهای تخریب شده دندان می نماید تا جایی که به بافتهای کاملاً سالم رسیده و بتواند دندان را پرکند.درعین حال ممکن است گسترش پوسیدگی تا حدی عمیق باشد که به عصب دندان رسیده باشد(حتی بدون اینکه دندان قبلاً دردناک شده باشد)دراین موارد ناچاراً دندان نیاز به عصب کشی داشته وجهت انجام عصب کشی آماده خواهد شد. در بسیاری از موارد درد پس از پرکردن دندان مربوط به مسائل جانبی پرکردن است.بطور مثال؛حرارت و لرزش ناشی از تراش قسمت های پوسیده. بوجود آمدن زخم آفت در مجاورت محل تزریق یا محل پرکردگی. بوجود آمدن زخم لثه ناشی ازاستفاده ازوسائل ترمیم دندان یا ساکشن. توجه داشته باشید که تمامی این زخمها به صورت خود به خود بهبود می یابد و حداکثر نیاز به مصرف نوعی دهان شویه یا یک یا دوعدد مسکن در روزهای اولیه خواهند داشت. دوام این پرکردگی به چند عامل بستگی دارد: الف-وسعت پرکردگی ب-ضخامت یا استحکام دیواره های باقیمانده دندان که در اطراف پرکردگی وجود دارد. ج-رعایت بهداشت دهان ودندان(اعم از مسواک،نخ دندان،دهان شویه). د-نوع تغذیه(ازنظرمصرف مواد غذایی شیرین و نشاسته ای و غذاهای سفت). ه-رابطه دندانها با یکدیگر(جفت شدن یا نشدن صحیح دندانها). و-دقت ومهارت دندانپزشک. ز-عمق پرکردگی ونزدیکی یا دوری آن ازعصب. ح-عادات بیمار(مثل دندان قروچه،روی هم فشردن دندانها به طورناخودآگاه). ط-نوع ماده پرکننده. مواد ترمیمی همرنگ دندان(مواد سفید)که دراین کلینیک مورد استفاده قرار میگیرد ازاستحکام بالائی برخوردار بوده(درحد آمالگام)ومی تواند دوام زیادی داشته باشد. البته رعایت دقیق بهداشت دهان و استفاده مرتب و منظم از نخ دندان در دوام آن نقش زیادی دارد. دستگاهی که برای ترمیم دندانها با مواد همرنگ استفاده می شود(دستگاه لایت کیور)با نورآبی یا بنفش رنگی که تولید می کند باعث سخت شدن ماده همرنگ می گردد واستفاده از عبارت لیزر اشتباه رایج میباشد.در دندانپزشکی از لیزر بیشتر برای جراحی ها،کاهش درد وبعضی کارهای جانبی مثل سفید کردن و گاه تراش دندان قبل از مرحله پرکردن استفاده می شود.

دیدگاه (10)
Fatemeh۱۵ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام اقای دکتر عذر میخوام مزاحمتون شدم اقای دکتر من چند وقت پیش دندونام خیلی درد میکرد دکترم رفتم عکس گرفتن گفتن چیزی نشده و پوسیده نداری بعدش تا همین چند وقت پیش به دکتر دیگه ای مراجعه کردم ک فرستادن عکس بگیذم از دندونام تو رادیو گرافی 9 پوسیده دارم و 2 تا در حد مینا الان باید 9تا رو درست کنم ؟بعضیاشون در حد نقطه اند بعد تو یک سایتی خوندم پوسیدگی کم درست نکنین با مسواک و...رفع میشه مگه چنین چیزی وجود داره ؟
دکتر سهرابی۱۵ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام فاطمه خانم من عکس دندون ها را دیدم و به نظر من هم پوسیدگی در ان ها مشهوده در مورد تعدادش بدون معاینه کلینیکی نمیشه حرفی زد در مورد این که ایا پوسیدگی با نخ دندان زدن و مسواک زدن کنترل میشه یا خیر توضیح بدم خدمت شما که بعضی از پوشیدگی های بسیار بسیار سطحی و غیر قابل رویت با چشم که در نواحی بین دندانی شروع شده اند با رعایت بهداشت و کنترل های منظم متوقف و نیاز به ترمیم فوری ندارند .
Fatemeh۱۷ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
خیلی ممنونم اقای دکتر فقط یک سوال دیگه اینکه میگن از اب ونمک بجای خمیر دندون استفاده کنین درسته ؟من شهرستان هستم .خیلی نگرانم چون یکی از دوستام بخاطر تشخیص نادرست و...برای کسب درامد بیشتر دکترشون دندوناشونو پانسمان کردن و...که کارشون بخاطر عفونت و..به تهران کشید .من میترسم حالا پر کنم وحتی به فکرم خورد تابستون تهران بیام
دکتر سهرابی۱۹ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام مجدد به شما به نظرم استفاده از اب نمک برای طولانی مدت بجای خمیر دندان کار درستی نیست و میتونه اسیب به لثه هاتون بزنه . حالا اگر با خمیر دندان موافق نیستید بهتره از مسواک خالی استفاده کنید . اگر نحوه مسواک زدن شما درست باشه کفایت میکنه و نیازی به خمیر ددان نیست .
طاهره۱۹ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام جناب دکتر . من دیروز دندانم رو پر کردم که قبل از این اصلا درد نداشتم . و پس از گرفتن عکس دکتر تشخیص به پوسیدگی و پر کردن دادن . ولی از دیروز اگر هر 6ساعت یک ژلوفن نخورم دردش خیلی اذیت میکنه . میخواستم بدونم تا چند روز باید صبر کنم و بعد برم عصب کشی ؟ خیلی ممنون از سایت خوب شما .
دکتر سهرابی۱۹ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام خانم طاهره به نظر من حداقل یک بیست و چهار ساعت دیگه صبر کنید توصیه مهم ترم اینه که حتی اگر درد دندان افتاد و دیگه اذیت نکرد هر سه ماه یکبار بوسیله گرافی کنترلش کنید پایدار باشید
farzad۱۹ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام اقای دکتر من ۵سال پیش دندونم براثر افتادن سه تاشون شکستن وبعد به پزشک مراجعه کردم و ترمیم شدن یکی ازدندون ها براثرشدت کمی لق شده بود و اونو عصب کشی کرده بودن الان احساس میکنم خیلی کم ب حالت لق ینی دوباره باید عصب کشی بشه خیلی نگرااانم
دکتر سهرابی۱۹ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سوال شما پاسخ داده شد
ایمان۲۶ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام اقای دکتر خسته نباشید.من دندونم رو ۱۰ روز پیش با کامپوزیت پر کردم دکتر گفت که پوسیدگی عمیق بوده ولی عصب کشی نکرد.بعد از گذشت ۱۰ روز هنوز درد خفیفی دارم میخواستم ببینم دلیلش چیه با توجه به اینکه ۳ تا ۴ روز درد کاملا برطرف شده بود و فقط حساسیت به سرما داشت؟؟
دکتر سهرابی۲۷ مهر, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام ایمان جان با توجه به نزدیکی پوسیدگی در اطراف هسته یا همان مغز دندان ، درد های خفیف رو به کاهش قابل چشم پوشی است . چند روزی صبر کن ولی اگر درد کم نشد ، حتما برای منترل مراجعه کنید . پایدار باشید

یک دیدگاه بگذارید

*

یک پیشنهاد برتر (کلیک کنید)