روکش دندان و توصیه های لازم | مراقبت از روکش دندان | درد بعد از روکش دندان

توصیه بعد از روکش دندان

توصیه بعد از روکش دندان

۲۸ ۲ فروردین ۱۳۹۵
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
توصیه بعد از روکش دندان
توصیه بعد از روکش دندان

روکش دندان نیز مانند هر درمان دندانپزشکی مراقب ها و پیگیری های خاص خودش را دارد . چه کارهای انجام دهیم تا روکش دندان هایمان سالم بماند ؟ و یا علت درد بعد روکش دندان چیست ؟ . اگر بخواهیم یک درمان موفق را تجربه کنیم باید امانت دار خوبی بعد از پایان درمان باشیم . مطالب زیر رادرباره روکش دندان با دقت بالا مطالعه کنید .

۸ توصیه مهم بعد از ساخت روکش دندان (روکش وپست)

پس ازساخت روکش دندان لازم است:

هر ۶ ماه یکبار (یا حداکثر هر سال یکبار) جهت معاینه و بررسی روکش های ساخته شده مراجعه نمائید.

رعایت نکته فوق شرط اصلی برای سلامت روکش دندان های ساخته شده دراین کلینیک می باشد.

 • بدانید که ممکن است دندان شما تا مدتی به سرما وگرما حساس باشد، این حساسیت معمولاً ماه به ماه کمترمی شود نه روز به روز. درصورتیکه این حساسیت به تدریج کمتر نشود لازم است دندان شمااز نظر نیازبه عصب کشی(روت کانال)بررسی گردد.
 • دربعضی موارد دندانی که روکش شده است تا مدتی بدون مشکل است ولی تدریجاً به فشارو یا سرما وگرما حساس می شود و در اینگونه موارد نیزلازم است دندان شما تحت بررسی قرار گیرد گاه مشکلات ناشی از موارد سه گانه زیر می باشد:
  -درد مربوط به دندانهای مجاور و یا فک مقابل است ولی درد در دندان روکش شده احساس می شود.
  -شل شدن چسب روکش ولقی روکش .
  – ورود و کوبیده شدن غذا در بین روکش و دندان مجاور.
  درصورتیکه درد مربوط به موارد فوق نباشد دندان باید ازنظر انجام عصب کشی بررسی گردد.
 • پس از نصب روکش دندان در داخل دهان رعایت بهداشت آن ناحیه،دیگر به سادگی قبل نبوده و لازم است ازیکسری لوازم مخصوص(مسواک ونخهای خاص)استفاده کنید که آموزش استفاده ازاین وسایل هنگام تحویل روکشها به شما داده خواهد شد.کوتاهی دراین امر سبب پوسیدگی دندانهای پایه وبیمار شدن لثه ها میشود.
  درواقع بروزبیماری لثه یکی ازمهمترین مسائلی است که پس از روکش دندان پدید می آید.برای جلوگیری ازاین مسئله رعایت دو نکته ضروری است:
  الف) روکش دندان به هنگام ساخت ونصب به مکان وموقعیت لثه بیش ازحد تجاوزنکند ووارد محدوده غیرمجازآن نشود.(مسئولیت دندانپزشک).
  ب)ازمسواک،نخ دندان،نخ سوپرفلاکس(نخ زیرروکش)،پروگزا براش(مسواک بین دندانی)و
  غیره بطوردائم روزی یک یا دوباراستفاده شود.(مسئولیت بیمار)
 • اگر احساس میکنید که روکش دندان شما بلند است و نقطه ای از آن با دندانهای مقابلش درگیری دارد سعی نکنید با فشارآوردن به این بلندی آنرا برطرف کنید،زیرا سبب شکستن چینی روکش میشود.مراجعه به دندانپزشک ومطرح کردن مشکل چاره کار است.
 • به محض لق شدن روکش دندان به دندانپزشک خود مراجعه کنید.کوتاهی دراین امر(یعنی نگهداشتن یک روکش لق دردهان وعدم مراجعه فوری برای چسباندن سریع آن)منجربه پوسیده وفاسد شدن کامل دندان زیرروکش می گردد(دندان نرم وپنیری شکل می گردد).
  دراین زمینه مشکل اصلی نداشتن معاینات شش ماهه است.درمعاینات شش ماهه دندانپزشک با بررسی و معاینه ازلق نبودن روکش شما مطمئن می شود.
 • بسیاری ازبیماران ازخط سیاه یا خاکستری ناحیه لبه روکش درمحل اتصال به لثه ناخشنود هستند.بوجود آمدن این تیرگی چند دلیل دارد:
  الف)لبه روکش برای رعایت سلامت لثه بالاترازلثه قرارداده شده است.گاهی این امر برای جلوگیری ازبیماری لثه لازم است(بخصوص درنواحی عقب دهان که زیبائی کمترمطرح است)
  ب)دندان زیرروکش خودش سیاه است واین سیاهی دندان ازورای لثه دیده می شود.
  ج) روکش دندان درنزدیکی لثه یک لبه فلزی دارد که برای جلوگیری ازگیرغذایی وسلامت لثه معمولاً روی این لبه،چینی گذاشته نمی شود.درصورت لزوم گاهی میتوان با اضافه کردن چینی به این لبه یا ساخت روکش دارای لبه چینی ازاین مشکل پیشگیری نمود.
  د)روکش بیش ازحد حجیم است وزیرلبه برجسته روکش سایه می افتد وسیاهی میزند.
  ه) روکش دندان یک جسم خارجی است وورود آن به زیرلبه لثه سبب واکنش لثه وتغییررنگ لثه می گردد.
 • دربسیاری ازموارد چینی روکش دچارشکستگی ویا لب پریدگی می گردد.دراین حالت گرچه سبب زشت ونازیبا شدن روکش می گردد ولی معمولاً خطردیگری برای سلامت روکش یا بیمارندارد.درمواردی که این شکستگی سبب تیزی قسمتی ازسطح روکش و آزار لب یا زبان شود دندانپزشک آنرا برایتان صاف خواهد کرد.درمواردی نیزاین شکستگی در ناحیه چسبیدن روکش به دندان مجاورروی میدهدوسبب ورود راحت غذا وکوبیده شدن آن درلای روکش ودندان مجاورمی گردد که دراین حالت نیزحتما باید به گونه ای اصلاح شود.
  به هرحال خوب است بدانید که بروزچنین مشکلاتی خارج از تصوردندانپزشک شماست و تا حدود زیادی این حادثه مربوط به مراحل لابراتواری کاراست.البته گاه متعادل نبودن فشار دندان های مقابل بر روی روکش ویا جذب بودن کامل روکش با دندان نیزسبب بروز لب پریدگی چینی می گردد.بطورخلاصه چاره کاردرمواردی خارج کردن روکش وارسال مجدد آن به لابراتوارسازنده و در بعضی موارد ترمیم آن با مواد همرنگ در داخل دهان ودر کلینیک است.
 • روکش دندان نیزمانند هروسیله یا سرویس دیگرطول عمرمعینی دارد،برطبق آخرین مطالعات،دربهترین شرایط عمرمفید یک روکش حدود۸تا ۱۰سال است.پس ازاین مدت لازم است روکش ازجهات مختلف تحت بررسی قرارگرفته ودرصورت لزوم تعویض شود.
ارسال شده در توصیه های لازم توسط دکتر سهرابی
دکتر محمد رضا سهرابی دندانپزشک زیبایی
Review: 5 - "توصیه بعد از روکش دندان" by , written on ۲ فروردین, ۱۳۹۵

روکش دندان نیز مانند هر درمان دندانپزشکی مراقب ها و پیگیری های خاص خودش را دارد . چه کارهای انجام دهیم تا روکش دندان هایمان سالم بماند ؟ و یا علت درد بعد روکش دندان چیست ؟ . اگر بخواهیم یک درمان موفق را تجربه کنیم باید امانت دار خوبی بعد از پایان درمان باشیم . مطالب زیر رادرباره روکش دندان با دقت بالا مطالعه کنید . ۸ توصیه مهم بعد از ساخت روکش دندان (روکش وپست) پس ازساخت روکش دندان لازم است: هر ۶ ماه یکبار (یا حداکثر هر سال یکبار) جهت معاینه و بررسی روکش های ساخته شده مراجعه نمائید. رعایت نکته فوق شرط اصلی برای سلامت روکش دندان های ساخته شده دراین کلینیک می باشد. بدانید که ممکن است دندان شما تا مدتی به سرما وگرما حساس باشد، این حساسیت معمولاً ماه به ماه کمترمی شود نه روز به روز. درصورتیکه این حساسیت به تدریج کمتر نشود لازم است دندان شمااز نظر نیازبه عصب کشی(روت کانال)بررسی گردد. دربعضی موارد دندانی که روکش شده است تا مدتی بدون مشکل است ولی تدریجاً به فشارو یا سرما وگرما حساس می شود و در اینگونه موارد نیزلازم است دندان شما تحت بررسی قرار گیرد گاه مشکلات ناشی از موارد سه گانه زیر می باشد: -درد مربوط به دندانهای مجاور و یا فک مقابل است ولی درد در دندان روکش شده احساس می شود. -شل شدن چسب روکش ولقی روکش . – ورود و کوبیده شدن غذا در بین روکش و دندان مجاور. درصورتیکه درد مربوط به موارد فوق نباشد دندان باید ازنظر انجام عصب کشی بررسی گردد. پس از نصب روکش دندان در داخل دهان رعایت بهداشت آن ناحیه،دیگر به سادگی قبل نبوده و لازم است ازیکسری لوازم مخصوص(مسواک ونخهای خاص)استفاده کنید که آموزش استفاده ازاین وسایل هنگام تحویل روکشها به شما داده خواهد شد.کوتاهی دراین امر سبب پوسیدگی دندانهای پایه وبیمار شدن لثه ها میشود. درواقع بروزبیماری لثه یکی ازمهمترین مسائلی است که پس از روکش دندان پدید می آید.برای جلوگیری ازاین مسئله رعایت دو نکته ضروری است: الف) روکش دندان به هنگام ساخت ونصب به مکان وموقعیت لثه بیش ازحد تجاوزنکند ووارد محدوده غیرمجازآن نشود.(مسئولیت دندانپزشک). ب)ازمسواک،نخ دندان،نخ سوپرفلاکس(نخ زیرروکش)،پروگزا براش(مسواک بین دندانی)و غیره بطوردائم روزی یک یا دوباراستفاده شود.(مسئولیت بیمار) اگر احساس میکنید که روکش دندان شما بلند است و نقطه ای از آن با دندانهای مقابلش درگیری دارد سعی نکنید با فشارآوردن به این بلندی آنرا برطرف کنید،زیرا سبب شکستن چینی روکش میشود.مراجعه به دندانپزشک ومطرح کردن مشکل چاره کار است. به محض لق شدن روکش دندان به دندانپزشک خود مراجعه کنید.کوتاهی دراین امر(یعنی نگهداشتن یک روکش لق دردهان وعدم مراجعه فوری برای چسباندن سریع آن)منجربه پوسیده وفاسد شدن کامل دندان زیرروکش می گردد(دندان نرم وپنیری شکل می گردد). دراین زمینه مشکل اصلی نداشتن معاینات شش ماهه است.درمعاینات شش ماهه دندانپزشک با بررسی و معاینه ازلق نبودن روکش شما مطمئن می شود. بسیاری ازبیماران ازخط سیاه یا خاکستری ناحیه لبه روکش درمحل اتصال به لثه ناخشنود هستند.بوجود آمدن این تیرگی چند دلیل دارد: الف)لبه روکش برای رعایت سلامت لثه بالاترازلثه قرارداده شده است.گاهی این امر برای جلوگیری ازبیماری لثه لازم است(بخصوص درنواحی عقب دهان که زیبائی کمترمطرح است) ب)دندان زیرروکش خودش سیاه است واین سیاهی دندان ازورای لثه دیده می شود. ج) روکش دندان درنزدیکی لثه یک لبه فلزی دارد که برای جلوگیری ازگیرغذایی وسلامت لثه معمولاً روی این لبه،چینی گذاشته نمی شود.درصورت لزوم گاهی میتوان با اضافه کردن چینی به این لبه یا ساخت روکش دارای لبه چینی ازاین مشکل پیشگیری نمود. د)روکش بیش ازحد حجیم است وزیرلبه برجسته روکش سایه می افتد وسیاهی میزند. ه) روکش دندان یک جسم خارجی است وورود آن به زیرلبه لثه سبب واکنش لثه وتغییررنگ لثه می گردد. دربسیاری ازموارد چینی روکش دچارشکستگی ویا لب پریدگی می گردد.دراین حالت گرچه سبب زشت ونازیبا شدن روکش می گردد ولی معمولاً خطردیگری برای سلامت روکش یا بیمارندارد.درمواردی که این شکستگی سبب تیزی قسمتی ازسطح روکش و آزار لب یا زبان شود دندانپزشک آنرا برایتان صاف خواهد کرد.درمواردی نیزاین شکستگی در ناحیه چسبیدن روکش به دندان مجاورروی میدهدوسبب ورود راحت غذا وکوبیده شدن آن درلای روکش ودندان مجاورمی گردد که دراین حالت نیزحتما باید به گونه ای اصلاح شود. به هرحال خوب است بدانید که بروزچنین مشکلاتی خارج از تصوردندانپزشک شماست و تا حدود زیادی این حادثه مربوط به مراحل لابراتواری کاراست.البته گاه متعادل نبودن فشار دندان های مقابل بر روی روکش ویا جذب بودن کامل روکش با دندان نیزسبب بروز لب پریدگی چینی می گردد.بطورخلاصه چاره کاردرمواردی خارج کردن روکش وارسال مجدد آن به لابراتوارسازنده و در بعضی موارد ترمیم آن با مواد همرنگ در داخل دهان ودر کلینیک است. روکش دندان نیزمانند هروسیله یا سرویس دیگرطول عمرمعینی دارد،برطبق آخرین مطالعات،دربهترین شرایط عمرمفید یک روکش حدود۸تا ۱۰سال است.پس ازاین مدت لازم است روکش ازجهات مختلف تحت بررسی قرارگرفته ودرصورت لزوم تعویض شود.

دیدگاه (28)
دکتر سهرابی۲۶ بهمن, ۱۳۹۳پاسخ دادن  
با تشکر
دکتر سهرابی۲۹ آبان, ۱۳۹۴پاسخ دادن  
خوشحالم که مورد پسند بوده
Farimah@au۷ دی, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
ببخشید چرا در بعضی موارد بعد از روکش کبودی هایی در اون ناحیه ب وجود میاد؟
دکتر سهرابی۷ دی, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام به دو دلیل شایع در این مورد میتوان توجه داشت . اول خال های آمالگام که بعلت ایجاد تراش در مواد پر کردگی قبلی یک نوع تتو ناخواسته ایجاد میگردد و دومین مورد در مواردی است که بنا به علتی لثه در مجاورت روکش تحت فشار باشد .
amir۸ دی, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
با عرض سلام خدمت دکتر سهرابی،آقای دکتر بنده برای ترمیم یکی از داندان های جلو به روش post&core اقدام کردم،اما بعد از نصب روکش در قسمت پشت دندان در نزدیکی لثه احساس میکنم لبه روکش با لثه فاصله داره،یا در اون قسمت بر جسته تر می باشد،چون برای دندان کناری نیز از روکش استفاده شده بود اما لبه روکش با لثه کاملا مماس و بنده احساس اینکه از روکش استفاده شده را نداشتم،در نهایت بعد از نصب روکش امکان جداسازی روکش برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد یا بدون جداسازی روکش این مشکل قابل برطرف شدن می باشد؟ با تشکر
دکتر سهرابی۸ دی, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام امیر آقا روش های مختلفی در تراش پروتز های ثابت وجود دارد که یکی از آن ها تراش بالای لثه است . در چنین مواردی خط تراش و در نتیجه لبه روکش از دندان فاصله دارد . البته ممکن است دلایل متعدد دیگری هم باعث این احساس شما شده باشد که پیشنهاد میکنم به همکار عزیزی که قبول زحمت نمودند و این کار را برای شما انجام دادند مراجعه و مشکلتون را با ایشون مطرح بفرمایید .ضمنا امکان جدا کردن روکش وجود دارد . باز هم اگه ایهامی باقی ماند میتونی بپرسی
سمانه خاکساری۱۲ دی, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
با سلام و درود اقای دکتر یکسال است ک دندان عقبم را روکش کردم اما بعد از یکسال لثه آن قسمت متورم و حالت جدا شدگی و کمی درد دارد البته دندان روکش شده مجاور دندان عقلم میباشد علتش چه چیزی میباشد؟
دکتر سهرابی۱۳ دی, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
درود بر شما تورم لثه به صورت قطعی نشانه بیماری و مشکل لثه است و لازم است پیگیری شود ولی این که به روکش قبلی شما ارتباط دارد یا خیر را بدون معاینه نمی توانیم قضاوت کنیم . بهتر است به دندانپزشک مراجعه کنید تا ناحیه را معاینه و شرایط روکش را بررسی کند .
اسماعیل۲۴ بهمن, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
وقت بخیر . بنده به تازگی روکش دندان گزاشتم . دکتر روکش هارو که سر جای خودشان قرار میداد به حدی روکش ها بلند بودن که مقدار زیادی از روکش ها رو با مته تراش دادن که به فلز رسید بعضی نقاط و اکنون روکش های من بعضی جاها فلز معلوم هست.آیا این حالت نرمال هست یا روکش مشکل داشته و باید عوض کنه ؟ مشکل بعد اینکه بنده دندان هایی که نیاز به روکش داشتن رو 1 ماه پیش عصب کشی و تراش دادم . امروز که روکش هارو چسب زدن و سر جای خودشون قرار دادن . زمانی که برای چسبیدن دندان آنها رو فشار میدادم . یکی از دندان ها که عصب کشی هم شده از قسمت ریشه داخل فک به حد زیادی درد گرفت و با هر فشاری درد میگیره . مشکل چی میتونه باشه ؟ متشکر
دکتر سهرابی۲۴ بهمن, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
درود بر شما اساتیک و زیبایی در روکش ها بسیار مهم است و امروه کم تر می توان از آن چشم پوشید . روکش دندان که فلزش معلوم شده زیبا نیست . البته گاهی و البته بسیار نادر انتخاب ناگیری است . بهتر است در مورد زیبایی روکش های خود بسیار دوستانه و صریح با دندانپزشکتان گفتگو کنید و مطمین باشید هیچ دندانپزشکی دوست ندارد مراجعه کننده اش ناخشنود باشد . در مورد درد دندان های روکش شده خدمت شما عرض کم این درد تا حتی سه ماه بعد از درمان ریشه هم میتواند عادی باشد .
مایا۱۵ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام جناب دکتر من دندون آخر فک پایین سمت راست رو عصب کشی کردم و روکش گذاشتم یک سال پیش الان درد میکنه فرانسه هستم و الان یه جورایی سردرگم شدم که دقیقا باید چکار کنم؟
دکتر سهرابی۱۵ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام مایا ی عزیز نمی دانم چقدر مطمین هستید درد مربوط به همان دندان است ایا امکان داره با دندانپزشکی که درمان ریشه را برات انجام داده تماسی داشته باشی یا خیر؟ و آیا در فرانسه مسافری یا فعلا ماندگاری در هر صورت شما باید توسط یک همکار دندانپزشک معاینه بشی و اگر با دارو بشه پروسه درمان را به تعویق بندازی مسلما در ایران هزینه کمتری پرداخت خواهی کرد
فرزاد معتمد۲۱ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام عرض میکنم. من چند روزی هست دو تا از دندونای بالا رو با هم روکش کردم الان نخ دندون بین دندون خودم و روکش به علت چسپیدن ر.کش نمیتونم و کلا به دندونای طرفینم فشار میارن . آیا دندونپزشک میتونه یکم کنار روکشو برش بده که دندونای دو طرف فشار بهشون نیاد؟
دکتر سهرابی۲۱ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام بهترین پیشنهادی که میتونم بدم این استکه دو سه روزی صبر کنین و بعد اگه حستون برطرف نشد تشریف ببرید پیش همکار عزیزی که کارتون را انجام داده است .
فرزاد معتمد۲۱ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
دکتر عزیز نخ دندون بین دندون روکش شده و دندون سالم اصلا جا نمیشه و آیا این منطقیه؟
دکتر سهرابی۲۳ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام فرزاد جان بین روکش یک دندان و ذنذان تراش نخورده کناریش باید نخ دندان رد بشه و در غیر اینصورت باید به دندانپزشک مراجعه کنید
مهدی یزدانی۲۸ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام جناب دکتر من از زمانی ک روکش گذاشتم دندونای جلومو اونارو بهم فشار میدم حالا دو روز احساس میکنم یکی از دندونام بر اثر فشار ی صدای تق خیلی خیلی خیلی ریزی میده دلیلش چیست
دکتر سهرابی۲۹ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام ممکنه روکش ساخته کمی بلند باشه و یا عادت نکردین یک روز صبر کنین اگه حل نشد به دندانپزشکتون مراجعه کنید
نرگس۲۹ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
سلام خسته نباشيد من دو ماه پيش دندونمرو عصب كشى كردم از همون موقعى عصب كشى تا الان همون درد و دارم كه حتا منو از خواب دور لثه دور و برش قرمزه چند بار هم به دكترم مراجعه كردم ايشون گفتن خوب ميشه ولى روز به روز دردش بيشتر ميشه حتا گوش و سمت چپ سرم كه دندون سمت چپ ميباشد درد ميكنه مشكل اينجاست كه من ايران نيستم كانادا هستم نميتونم به آسانى برم خواهش ميكنم منو راهنمايًى نماييد با تشكر
دکتر سهرابی۳۰ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
خانم نرگس گرامی کار بسیار سختیه من به این صورت نظر بدم ولی اگر براتون مقدوره یک گرافی از دندان تهیه کنید و یک فتو گراف با دوربین از قرمزی اطراف دندان ارسال کنید تا شاید بتونم نظری بدم
مهدی یزدانی۲۹ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
با سلام جناب دکتر روکشم تازه نیست برای چهار سال پیش
دکتر سهرابی۳۰ اسفند, ۱۳۹۵پاسخ دادن  
پس بهتره توسط دندانپزشک معاینه دقیقی صورت بگیرد
زيبا بيات۲ فروردین, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام خسته نباشيد من روكش دندون انجام دادم و لثم حالت كبودي داره و دكتر ميگه كارخاصي نميشه انجام داد طبيعيه ميخواستم بدونم روكش عوض شه درست نميشه و واقعا طبيعيه و مشكلي نداره؟
دکتر سهرابی۳ فروردین, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
سلام بهتره توسط همکار دیگه ای هم معاینه بشید کبودی لثه همیشه عادی نیست
مهدی بهشتی۱۲ فروردین, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
با سلام خدمت اقای دکتر من ۵ ماه پیش روکش دندان ۳ بالا را انجام دادم که بعد ۳ ماه شل شد البته خود دکتر گفته بود چون چسب موقتی زدم شل میشود و می افتد بعد چسب دایم زد ولی دیروز تقریبا یک چهارم روکش ریخت ! و ان قسمت هم ازار دهنده شده چون تیز است هم سیاهی زیرش نمایان شده میخواستم علت این اتفاق و همچنین نحوه ترمیم را بدانم که ایا کل روکش باید عوض شود یا راه دیگر است ؟با تشکر
دکتر سهرابی۱۸ فروردین, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
مهدی جان ممنونم از اعتمادت به سایت لبخند برتر باور کن امکان پاسخ گویی سوال شما وجود نداره احتمالات فراوانی وجود داره که پرداختن به تک تک شون ممکن نیست بهترین راه اینه که به دندانپزشک خودت مراجعه کنی و شرایط را توضیح بدی بازم سوالی داشتی برام کامنت بزار
مهدی بهشتی۱۲ فروردین, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
ببخشید اقای دکتر شماره دندان ۶ است نه ۳ که اصلاح میکنم با تشکر
دکتر سهرابی۱۸ فروردین, ۱۳۹۶پاسخ دادن  
ممنونم از اصلاح

یک دیدگاه بگذارید

*

یک پیشنهاد برتر (کلیک کنید)