بلاگ

پیشنهاد برتر

۰ ۳ آذر ۱۳۹۵
پیشنهاد برتر
پیشنهاد برتر

پیشنهاد برتر در لبخند برتر یکی از سیاست های رایج در برند های معتبر و شرکت های نام آشنا ارایه آفرها و تخفیفات در دوره های زمانی خاص است که اهداف و سیاست های خاصی بیشتر بخوانید

ارسال شده در بلاگ توسط دکتر سهرابی

بیهوشی در دندانپزشکی توسط متخصص

۰ ۲ خرداد ۱۳۹۵
بیهوشی در دندانپزشکی توسط متخصص
بیهوشی در دندانپزشکی توسط متخصص

بیهوشی در دنذانپزشکی ؟ دندانپزشکی آنقدر ها هم ترسناک نیست که به سدیشن نیاز باشد . سدیشن همان بیهوشی سطحی است که به بیهوشی در دندانپزشکی اطلاق میشود . اما این رو بیشتر بخوانید

ارسال شده در بلاگ توسط دکتر سهرابی

دندانپزشک

۰ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
دندانپزشک
دندانپزشک

تاریخچه حضور دندانپزشک در ایران: عده معدودی از سلمانی‌ها، شاگرد زرگرها و عطارها را می‌توان اولین افرادی دانست که با استفاده از روش‌های گوناگون، مبادرت به کشیدن بیشتر بخوانید

ارسال شده در بلاگ توسط دکتر سهرابی

تشخیص پوسیدگی

۰ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
تشخیص پوسیدگی
تشخیص پوسیدگی

مطب دکتر سهرابی همگام با تکنولوژی برتر تشخیص پوسیدگی: به کمک «لیزر فلورسنت» و«اشعه مادون قرمز» پوسیدگی دندان در مراحل اولیه قابل تشخیص است و با استفاده از روش ه بیشتر بخوانید

ارسال شده در بلاگ توسط دکتر سهرابی
یک پیشنهاد برتر (کلیک کنید)