دکترسهرابی دندانپزشک زیبایی , ونیر کامپوزیت , لمینیت

مریلند بریج

مریلند بریج

مریلند بریج نام یکی از انواع پروتزهای ثابت دندانی است که شباهت های به بریج ها دارد . می دانید بریج یک کلمه انگلیسی است و معنی آن پل است . دندانپزشک در هنگام ارایه درمان بریج دو دندان را می تراشید و برای آن ها روکش می ساخت و بین روکش ها را بسته به طرح درمان با یک یا چند روکش کاذب به هم وصل می نمود . در این حالت دو یا چند دندان نقش پایه های پل را ایفا می کردند و یک یا چند دندان نقش پل و در محیط دهان نقش دندان از دست رفته را بای خواهند کرد . مرلند بریج یک پل است که دندان های پایه آن تراش نخورده و یا خیلی جزیی تراش خورده اند . این طرح درمان بسیار محافه کارانه است و شرایط خاصی برای ان وجود دارد .

دیاستم دندانی

دیاستم دندانی

دیاستم دندانی درمان این دیاستم دندانی توسط مریلند بریج انجام شده است. خانمی 35 ساله که بعلت وسعت دیاستم های موجود امکان درمان ونیر کامپوزیت و حفظ تناسبات دندانی برایش ممکن نگردید.بعد از چندین جلسه کنت...

جزئیات مطلب...

یک پیشنهاد برتر (کلیک کنید)