دکترسهرابی دندانپزشک زیبایی , ونیر کامپوزیت , لمینیت

ونیر کامپوزیت تک دندان

ونیر کامپوزیت تک دندان

ونیر کامپوزیت تک واحدی

ونیر کامپوزیت تک واحدی

ونیر کامپوزیت تک واحدی مراجعه کننده یک دختر خانم جوان است . یک دندانش داخل تر از قوس فک قرار گرفته است . وقتی لبخند می زند دندان جا مانده بیش تر از هر قسمت دندانیش نقش منفی در لبخندش دارد . در یک جلسه...

جزئیات مطلب...

یک پیشنهاد برتر (کلیک کنید)