لامینیت کامپوزیت :

ونیر کامپوزیت ی که در تصویر ملاحظه می کنید مربوط به خانمی سی ساله است . ایشان از طریق یکی از مراجعین قدیمی با لامینیت کامپوزیت آشنا شده است . خواسته ایشان تبدیل یک لبخند معمولی , به یک لبخند زیبا و جذاب می باشد .

تکنیک استفاده شده در این درمان ” کامپوزیت ونیر مستقیم ” می باشد .
رنگ استفاده شده در این درمان” ای بلیچ ام ” ساخت شرکت “اف جی ام” کشور برزیل است .

FGMاز دسته کامپوزیت های اختصاصی زیبایی و بهرمند از تکنولوژی “نانو” می باشد . رنگ مربوطه جز رنگ های “استاتیک” طبقه بندی شده و سفیدی “متوسطی” دارد. در فتوگرافی تهیه شده میتوانید شاهد طراحی شیارهای طبیعی بر روی دندان های ونیر شده باشید . نمای القا شده توسط این شیارها سفیدی دندان را ایجاد خواهد نمود . ایجاد این تکسچرها نمای طبیعی ایجاد می کند و از مصنوعی شدن لبخند جلوگیری خواهد کرد .
اصلاح بد رنگی و بد شکلی دندان ها با لامینیت کامپوزیت در درمان های نوین دندانپزشکی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است که این قسمت زیادی از این مهم ، مدیون یک استاد ایرانی به نام استاد علی یزدانی است که در این درمان از روش ایشان استفاده شده است.
نمای رعد برق در تصویر , متناسب روز درمان انتخاب شده است .