اصلاح شکل دندانی بدون تراش :

خانم مراجعه کننده جهت اصلاح شکل دندانی بدون تراش مراجعه نموده بود . ارتودنسی واقعا گزینه قابل دفاع نبود ،هر چند به عنوان طرح درمان اول عنوان شد . شاید این سوال را بپرسید که چرا ارتودنسی در این جا گزینه قابل دفاع نبود . بهر حال ارتودنسی یک درمان طولانی مدت است که نیروی تازه جوانی خاصی می طلبد و هنگامی که انسان از سنین پایین که عبور میکند گاها تحملش کمتر میگردد . اصلاح شکل دندان ها بدون تراش انجام شد و متاسفانه هالو افکت و رنگ های متفاوت لبه ها که در نور عادی بسیار زیبا و واضح بود در فتو گرافی و بعلت نور فلاش ثبت نشده است . یادمان باشد ونیر کامپوزیت جایگزین درمان ارتو دنسی نیست ولی گاهی و در شرایطی میتواند کمک کننده باشد .