انجام ونیر کامپوزیت فک بالا :

بدون شک کامپوزیت ها یکی از پر مصرف ترین مواد در دندانپزشکی نوین به شمار می روند. از آن جایی که کامپوزیت ها با درجات مختلفی از استحکام و پولیش پذیری ساخته می شوند و ضریب انکسار نوری متنوعی دارند ، می توان از آنها در پر کردگی های جزئی دندان های جلو و دندان های آسیا و پر کردگی های وسیع تر دندان های تخریب شده ، دندان های شکسته ، بدشکل و بد رنگ ، پر کردن فضاهای بین دندانی و … استفاده کرد.
کامپوزیت هایی که به طور تخصصی برای درمان های زیبایی به کار گرفته می شوند با کامپوزیت های ترمیمی متفاوتند و هر کامپوزیتی (حتی برند معروف) را نمی توان به این خاطر که سفید و مستحکم است به اسم کار زیبایی روی دندان گذاشت.
در این درمان که مشاهده میکنید ، مراجعه کننده خانمی حدودا بیست و پنج ساله میباشند که پس از مراجعه اولیه و مشاوره ، اولویت درمانی را انجام ونیر کامپوزیت فک بالا قرار دادند . بهترین راه حل برای ایشان ارتودنسی ثابت بود و اولویت دوم پیشنهادی ونیر کامپوزیت دندان های ۲( لترال) بود ( البته ترکیبی از بلیچینگ و ونیر کامپوزیت های دندان لترال). درمان سوم که در نهایت با توجه به تاکید بیمار انجام شد ، ونیر کامپوزیت ۸ عدد دندان بالا بود. لبخند زیبایی نهایی حس رضایت خوبی را تامین کرد.