بستن دیاستم به روش استاد علی یزدانی :

خانم مراجعه کننده از طریق سایت با نحوه بستن دیاستم در مطب دکتر سهرابی آشنا و بعد از جراحی فرنوم مزاحم در ناحیه زیبایی ، در یک جلسه نیم ساعته درمان ایشان انجام گردید . استفاده از تکنیک بستن دیاستم به روش استاد علی یزدانی ، در کیس های مشابه این نمونه درمان علاوه بر تامین زیبایی و قرینگی خاص به تامین یک ناحیه بهداشتی استاندارد می انجامد . نمونه های فالواپ شده با طول عمر بالای ده سال و بدون کوچکترین مشکلی تکنیک استاد را در بالاترین استانداردهای زیبای در درمان بستن دیاستم ثبت نموده است.