بستن فاصله بین دندان :

مراجعه کننده خانمی بودند که از طریق سایت با مجموعه ما آشنا شدند و تمایل به بستن فاصله بین دندان ها بدون تراش و تغییر در رنگ دندان ها بدون آسیب به ساختار دندان و با ثبات طولانی داشتند . پس از مراجعه و تعیین رنگ اولیه و با توجه به اعتماد خوبی که در ایشان ایجاد شده بود ، درمان موفقی را تجربه نمودند. عکسی که بعنوان قبل از کار میبینید بعد از یک جلسه جرمگیری و کروتاژ لثه میباشد. تلاش ناموفق و یا شاید هم خیلی قدیمی همکار محترم دیگری در نواحی زیر لثه ای دچار تغییرات نامطلوب زیادی گشته بود.استاد دکتر علی یزدانی در کنگره ترمیمی و زیبایی مهر ماه ۹۲ بعنوان نمونه کارهای موفق دانش آموختگانش این کار را به همکاران شرکت کننده در کنگره ارائه نمودند.

کامل شده این فتو گرافی در قسمت ونیر ها تکرار شده است.