دیاستم ، بستن فاصله های دندانی :

خانم جوانی حدود ۳۰ ساله جهت بستن فاصله دندان های فک پایین مراجعه نمودند . در هنگام خندیدن هیچکدام از دندان های فک پایین دیده نمی شد ولی در هنگام صحبت کردن فاصله دندان های فک پایین مشهود بود . خوشبختانه ایشان بسیار موافق نظر اینجانب برای اعمال کمترین تغییرات ممکن در شرایط دندان ها بود و در یک جلسه کامل بعد الظهر فاصله دندان های سمت راست تا حدود زیادی بسته شد. جهت جلوگیری از غیر طبیعی شدن اندازه و شکل دندانها فاصله کمی میان دندانها باقی گذاشته شد. در بازسازی رنگ دندان ها به موارد ذیل با دقت کافی توجه شد. ۱. لبه دندان سانترال (سمت راست عکس) دارای نمای شیشه ای بود که در بستن فاصله این نمای شیشه ای بازسازی شد. ۲. بدنه دندان در سه قسمت نزدیک لثه و میانه و لبه دارای کاهش تدریجی رنگ بود که در هنگام بازسازی رعایت شد ۳.دندان بدون کوچکترین تراشی در سطح مینا مورد درمان قرار گرفت که قدرت بالای ونیر کامپوزیت ها در این گونه درمان ها نشان میدهد. با لمینیت پرسلن ما نیاز به تراش و البته زمان بشتری داشتیم.

در درمان این دیاستم از روش ابداعی استاد دکتر علی یزدانی استفاده شده است.