ترمیم کامپوزیت دندان های سانترال:

مراجعه کننده خانمی حدودا ۲۵ ساله و با سایش (با منشا عادت) دندان های قدامی مراجعه نمودند . علت سایش بررسی و رفع شد و جهت درمان دندان های سانترال کامپوزیتی با رنگ روشن تر بر روی دندان قرار داده شد . ترمیم کامپوزیت در دندان های تکی باید بسیار شبیه به دندان کناریش باشد ولی طرح درمان بلیچینگ و درخواست بیمار ما را بر ان داشت تا ترمیم کامپوزیت را کاملا همرنگ نسازیم .

پر کردن دندان یک نوع از خدمات دندان پزشکی ترمیمی است که برای اصلاح ترک خوردگی های جزئی دندان، پوسیدگی دندان یا سایر آسیب های وارد شده به سطح دندان ها استفاده می شود. پر کردن دندان در این کلینیک با مواد همرنگ دندان انجام می شود، این پرکردگی ها کاملا ماندگار هستند.

دستگاهی (دستگاه لایت کیور) که برای پر کردن دندان با مواد همرنگ استفاده می‌شود با نورآبی یا بنفش رنگی که تولید می‌کند باعث سخت شدن ماده همرنگ دندان می‌گردد. در اصطلاح عامیانه از عبارت لیزر برای آن استفاده می شود در حالی که لیزر برای جراحی، سفید کردن دندان و گاهی تراشیدن دندان برای پرکردن دندان استفاده می شود.