دندان خرگوشی ۷۳۸۲ :

دندان خرگوشی ۷۳۸۲ عنوان پرونده درمانی ، متعلق به خانم جوانی بود که تا زمان عروسی اش مدت زیادی باقی نمانده بود . مدت ها تحقیق کرده بود و به این تنیجه رسیده بود که مایل نیست دندان هایش تراش بخورد . دندان سانترال سمت راستش ایمپلنت بود که دارای تحلیل استخوان بود . امکان تعویض و اصلاح مشکلات ناشی از شکست درمان ایمپلنت برایش مقدور نبود و باید بعد از مراسم عروسی اقدام میکرد . درمان ونیر کامپوزیت روی هشت دندان بالا انجام شد و نمای پرسلن با پوشش مناسب نمای کامپوزیتی و یکسان گرفت .

پینوشت :
در حالت طبیعی ، دو دندان سانترال بالا باید کمی بلندتر از دندان های کناری (لترال) باشند تا به صاحب ان ، ظاهری جوان ببخشند. این دندان ها هم ارتفاع دندان های نیش در کناره های دهان می باشند. « خط لبخند» یک خط فرضی است که از لبه دندان های جلوی فک بالا می گذرد و با لبه فوقانی لب پایین موازی است. اگر این خط به سمت پایین انحنا داشته باشد، لبخند فرد حالت جوان پیدا می کند، ولی اگر صاف باشد ، نشان دهنده سایش دندان ها و بالا رفتن سن است.
اگر دندان های سانترال را مقداری بلند تر کنیم ، لبخند به اصطلاح عامه حالت خرگوشی پیدا می کند.