ردیف کردن دندان ها بدون ارتودنسی :

مراجعه کننده خانمی بیست و هشت ساله که از شکل دندان قدامیش ناراضی بود و بعلت مختصر بودن ایراد ظاهری و علی رغم توصیه دندانپزشک به درمان ارتودسی ، تمایل داشتند سریعا نتیجه درمان مشهود باشد و تمایلی به درمان ارتودنسی نداشت . ردیف کردن دندان ها بدون ارتودنسی با استفاده از کامپوزیت های ویژه درمان های زیبایی که دارای تکنولوژی نانو میباشد و طی یک جلسه یک ساعته انجام گردید. با توجه به بهداشت عالی مراجعه کننده ، تکنیک انجام درمان و متریال نانو تکنولوژی استفاده شده ،انتظار داریم سالهای طولانی درمانی موفق را شاهد باشیم . نکته مهمی که باید به ان اشاره کنیم این است که ما هیچ وقت نمی توانیم در درمان های خود نگاهی مطلق داشته باشیم و اگر دندانپزشک معاج شما تشخیص دهد که راه درست برای شما ارتودنسی است و اصلاح به هم ریختگی دندانی بدون ارتودنسی کار غلطی است نباید به اصرار و پافشاری روی آوریم . این موارد در زمان های قابل اجرا است که دندانپزشک معالج شما معتقد به امکان انتخاب برای شما باشد .