فاصله دندانی :

خانمی فرهنگی که ناراضی از فاصله دندانی قدامی بودند جهت درمان های دیگر دندانپزشکی به مطب مراجعه نمودند. پس از مشاهده آلبوم های موجود در مطب ،اصرار نمودند که با کامپوزیت فاصله دندانها بسته شود ولی با بازسازی موقت ،شرایط بعد از درمان را مشاهده و طرح درمان دندانپزشک را مبنی بر جراحی مختصر فرنوم و نزدیک کردن دندانها به هم و توزیع فضا بین ۴ دندان را پذیرفتند. در تصویر فتوگرافی که چهارده روز بعد از درمان تهیه شده ،هنوز لثه به شرایط رنگ طبیعی باز نگشته است.

پینوشت :
بستن فواصل میان دندانها گاهی اوقات تاثیر زیادی در ظاهر افراد می گذارد . زیرا این فاصله ها موجب منحرف شدن چشم فرد مقابل به سمت خود و در نتیجه توجه نکردن به چهره شخص میشود . فواصل را به روشهای مختلفی می توان بست.
۱.ارتودنسی :
در بعضی شرایط که فاصله بین دندانها بسیار زیاد است و یا فضای بین دندان نا متقارن و غیر قرینه است روش ارتودنسی برای اصلاح آن توصیه می شود.
۲ – لامینیت و یا کامپوزیت ونیر :
در صورتی که تعداد فواصل بین دندانی زیاد باشد و همراه با مشکلات دیگر مثل : تغییر رنگ و یا مشکلات شکل و فرم دندانها باشد روش ایده آل برای اصلاح آن لامینیت و یا کامپازیت ونیر است .