فیسینگ با کامپوزیت :

فیسینگ با کامپوزیت برای خانمی انجام گرفت که جهت اصلاح رنگ دندان ها و با هدف ایجاد یک لبخند هالیوودی مراجعه نموده بود . فیسینگ با کامپوزیت طرح درمان پیشنهادی برای ایشان بود . با توجه به این که مراجعه کننده درخواست موکد داشتن که درمان بدون تراش برای ایشان انجام شود و تمایلی به درمان های تهاجمی بر مینای دندان نداشتن ، فیسینگ با کامپوزیت ایده آل بود . بعد از درمان اصرار بر نازک کردن قسمت های از کامپوزیت داشتند و علی رغم توافق اولیه مبنی بر صبر لازم در روزهای اول باعث نمای جزیی غیر درخشنده در بعضی نقاط شدند . کامپوزیتی که روی دندان شما قرار میگیرد قطر بسیار اندکی دارد ولی رنگ سفید دندان آن را برجسته تر از واقعیت نشان می دهد . شما مدت کوتاهی نیاز خواهید داشت تا ببینید دندان هایتان هیچ برجستگی غیر طبیعی ندارد و فقط مقایسه ذهنی شما را به خطا انداخته است . نابر این بهتر است با شکیبایی لازم چند روزی را به حرف پزشک معالجتان صبر پیشه کنید .