فیسینگ فک بالا :

مراجعه کننده خانم جوانی حدود بیست و یک ساله میباشد که با توجه به سن کم لامینیت دندان کامپوزیتی بهترین راهکار به علت نتراشیدن دندان ها می باشد. . تمام نکات مربوط به صفحه مشاوره زیبایی را مطالعه و انجام داده بودند. جمله آخری که ایشان گفتند این بود: “این دقیقا همان چیزیست که می خواستم” . به نظر من رضایت نهایی این مراجعه کننده به خاطر موارد زیر بود.

  1. با مقایسه عکس و رنگ های مختلف دقیقا می دانست از لامینیت دندان چه می خواهد.
  2. با ارائه عکس های دیگر و شماره پرونده عکس های موجود در سایت ، خواسته اش را بصورت کامل به درمانگرش منتقل کرد.

اگر امکان داشت که تصویر پرتره ایشان را در هنگام لبخند زدن( قبل از درمان لمینیت و بعد از درمان لمینیت ) در اینجا می گذاشتیم تفاوت مشهود کاهش سن بر اثر بازسازی طول دندان ها را به صورت عینی می دیدیم.

پینوشت :
اصلاح طرح لبخند فرآیند بهبود ظاهر لبخند و داشتن لبخند زیبا از طریق یک یا چند روش زیبایی دندان از قیبل روکش گذاری، باندینگ کامپوزیت، کاشت دندان و سفید کردن دندان است. در اصل، اصلاح طرح لبخند دندان فرآیندی است که انجام آن اختیاری است، در حالی که بازسازی و ترمیم کامل دندان ها فرآیندی است که باید انجام بگیرد.