فیسینگ ۷۳۸۱ را در این برگه توضیح دادیم :

مراجعه کننده آقایی حدودا سی ساله بودند که از نظم دندان ها یشان راضی نبودند و برای درمان فیسینگ مراجعه نمودند . فیسینگ کامپوزیت برای ایشان انجام و طی یک جلسه دو ساعته نمای بعد از درمان ایجاد گردید . اولویت درمان ارتودنسی با ایشان مطرح شد و بعلت کم بودن مقدار تغییر درمان درخواستی ایشان (فیسینگ ) معقول و پذیرش گردید .