لامینیت ای پی اس چیست ؟

روکشهای تمام سرامیک سازگاری بسیار مطلوبی با لثه دارند . انواع سرامیک ها با استحکام زیاد مانند سیلیکات و زیرکونیا برای این روکش ها کاربرد دارند . تغییر رنگ یا سایه تیره در لبه های این روکش ها دیده نمی شود . دوام آنها مطلوب و زیبایی آنها فوق العاده است .اکثر مراجعین مطب دکتر سهرابی برای ونیر کامپوزیت مراجعه میکنند و این مراجعه کننده نیز به همین منظور مراجعه نموده بود . گستردگی و تمرکز ما بر درمان های محافظه کارانه گاهی تعبیری اشتباه به خود میگیرد . درمان های محافظه کارانه ونیر کامپوزیت اندیکاسیون و موارد توصیه خود را دارد و لامینیت ای پی اس سرامیکی هم موارد خاص خودش را دارد و هیچ وقت نمی توان جایگزین هم شوند . بررسی شرایط دندانی این مراجعه کنند لزوم برداشت کامپوزیت های قدیمی و حذف پوسیدگی ها را نشان میداد و بهترین گزینه روکش تمام سرامیک تعدادی از دندان ها و لامینیت سرامیکی تعداد دیگری از دندان ها بود که در سه جلسه کاری و مدت زمان حدودی ده روز انجام شد. لامینیت ای پی اس یک نوع سرامیک است که در درمانهای زیبای استفاده میگردد . درمان های تمام سرامیکی در دندانپزشکی دارای ریر مجموعه های متنوع و مختلفی هستند . لامینیت ای پی اس یک نوع از این گونه است . فلد اسپات ها زیباترند ولی شکننده تر میباشند و این دندانپزشک شماست که باید طرح درمانی مبتنی بر نیاز شما و شرایط دندانی شما ارایه کند .