لبخند هالیوودی ۷۱۹۴ :

خانم مراجعه کننده از طریق سایت لبخند برتر با مجموعه کار های طراحی خط لبخند دکتر سهرابی آشنا شده بودند . تمایل به انتخاب لبخند هالیوودی داشتند که با توجه به درخواست درمان یک فک با تایید دندانپزشک همراه نبود . لبخند هالیوودی با درمان یک فک نمای زیبایی نخواهد داشت ولی تعداد مراجعینی که از این کار راضی هستند و با انجام ونیر کامپوزیت در یک فک به خواسته شان میرسند کم نیستند.

پینوشت :
هالیوود hollywood که سمبل جهانی صنعت سرگرمی سازی آمریکا است سال هاست که یک هدف را دنبال می کند و پیامی که با دیدن این نماد در منطقه هالیوود متبادر می شود این است: «اینجا مکانی است که جادو امکان پذیر است، رویاها می توانند تحقق پیدا کنند» و شاید این رویا یک سبک زندگی پرزرق و برق و خانه باشکوه باشد که خیلی ها را برای ورود به صنعت سینما به این منطقه می کشاند.

پیش از آنکه منطقه هالیوودی وجود داشته باشد این ناحیه محل زندگی مردم بومی بود. این منطقه پر از کشاورزان، کابوی ها، راهزنان، جویندگان معدن و تقریبا منطقه ای توسعه نیافته بود. برای مثال تمام زمین های شمال سانست بلوار بدون استفاده بودند و فقط برای چرای حیوانات استفاده می شدند.

در پایان قرن نوزدهم منظقه هالیوود که آن زمان این نام را نداشت حالت یک شهر را به خود گرفت و خانم دایدا ویلکاکس Daeida Wilcox نام هالیوود را برای این منطقه انتخاب کرد. در سال ۱۸۸۷ خانم ویلکاکس که همسر بنیان گذار شهر هاروی ویلکاکس Harvey Wilcox بود در قطار با زنی ملاقات کرد که خانه تابستانی خود در شهر فلوریدا را هالیوود می نامید. خانم ویلکاکس از این نام خوشش آمد و به همسرش پیشنهاد داد که نام شهر را هالیوود بگذارند و این نام در تاریخ ماندگار شد.