لمینیت با کامپوزیت :

لمینیت با کامپوزیت شاهکار سلامت دندان ها در زیباسازی خط لبخند است . مراجعه کننده خانمی حدودا بیست و هشت ساله و ساکن کانادا میباشد . قبل از تعطیلات نوروز مراجعه و طرح درمان اصلاح خط لبخند با لمینیت کامپوزیتی را درخواست داشتند . بسیار تاکید داشتد که تمایل ندارند دندان ها هیچ تراشی بخورد . لمینیت با کامپوزیت دارای بزرگترین حسن در درمان های زیبایی هستند و آنهم عدم تراش دندان هاست . لمینیت سرامیکی مزایای خاص خود را دارد ولی به هر حال دندان تراشیده می شود .

پینوشت :
لامینیت، درمان زیبایی است که برای برطرف‌کردن بدرنگی دندان‌ها، اصلاح نامنظمی و همچنین فواصل باز بین دندان‌ها به کار می‌رود .

شکل و زیبایی دندان‌ها به ژنتیک و نحوه بهداشت و نگهداری ما بستگی دارد . اشکال‌های اولیه دندان ، رعایت‌نکردن بهداشت دهان و دندان یا حوادث و ضربه‌های کوچک مانند ترک یا شکستگی می‌تواند زیبایی و شکل دندان‌ها را تغییر دهد و در لبخندزدن ، صحبت و حتی اعتماد به‌نفس افراد اثر منفی بگذارد.