لمینیت دندان و لبخندی زیبا :

خانمی حدودا سی ساله که جهت اصلاح رنگ دندانها مراجعه نموده بود. با توجه به رنگ دندانها و وجود کامپوزیت های موفق و ناموفق در دندان های قدامی و ضمنا چند بی نظمی در دندان ها درخواست لمینیت دندان و لبخندی زیبا را داشتند.

درمان ونیر کامپوزیت طی یک جلسه شش ساعته به پایان رسید و جهت تکمیل پالیش وقت دیگری گذاشته شد. شاید بپرسید چرا صبر نکردم که فتوگرافی پایانی را قرار دهم. این به علت است که گاهی عزیزانی که برای درمان مراجعه میکنند جلسه پالیش دوم را کم اهمیت می پندارند و آن را لغو یا خیلی به تعویق می اندازند . اگر با دقت به این فتو گرافی نگاه کنید تفاوت آن را با فتو گرافی های که پالیش نهایی را هم انجام داده اند خواهید یافت. در کل پالیش جلسه دوم بسیار مهم است هر چند با چشم تفاوت خاصی مشهود نیست.

نکته دیگر این درمان در قطر بسیار کم کامپوزیت است که با تکنیک خاصی انجام گرفته است. در این روش به علت سایز نسبتا مناسب دندان ها تمایلی به افزایش ارتفاع و عرض نداشتیم ولی در صورت اضافه کردن کامپوزیت تناسب دندانی و لثه از استاندارد خارج میشد که یا باید از دندان میتراشیدیم یا از تکنیک مناسب استفاده میکردیم که ما دندان را نتراشیدیم ! نکته دیگر این درمان استفاده از کامپوزیت در روی روکش بود که در کمترین زمان ممکن روکش موجود با رنگ لمینیت کامپوزیت ما هماهنگ شد. فتوگرافی بعد از انجام پالیش نهایی این لمینیت ، بزودی در این صفحه قرار خواهد گرفت.