لمینیت کامپوزیت دو فک :

مراجعه کننده معقولانه و با توجه رنگ پوست و سن ؛ از تعیین رنگ های خیلی سفید خودداری نمودند و البته دو جلسه مشاوره تعین رنگ هم داشتند . نکته مهم و قابل ارائه در این درمان ، تلاش های نا موفق و ناپایدار قبلی با بلیچینگ برای تغییر در رنگ دندان می باشد و ضمنا لازم گردید که از کاور رنگ نازک ، برای طبیعی تر نشان دادن نمای سپیدی دندان استفاده نماییم . لمینیت کامپوزیت دو فک

پینوشت :
وجود تناسب میان رنگ دندان و رنگ پوست بر ظاهر افراد تاثیرگذار خواهد بود . بطوری که اگر بین آنها تناسبی وجود نداشته باشد باعث می شود فرد مسن تر به نظر برسد.

بنابر این افرادی که دارای پوست گندمگون هستند باید در نظر داشته باشند که رنگ دندان ها در چهره شان ، نسبت به افرادی که دارای رنگ پوست روشنتری هستند روشن تر دیده می شود .