اصلاح کرادینگ بوسیله لمینیت کامپوزیت فک بالا :

مراجعه کننده خانمی حدودا سی ساله بودند که جهت درمان اصلاح خط لبخند به وسیله لمینیت کامپوزیت مراجعه کردند . خط میانی دندان ها در صورت هماهنگی ندارد و در درمان نهایی نیز حداکثر توانستیم ۵۰ درصد شرایط را بهبود ببخشیم. برجستگی کانین ها با توجه به بدون تراش بودن تکنیک درمان با افزایش قطر دندان های کناری ، به مقدار قابل ملاحظه ای محو گردید. در تکنیک بکار رفته از رنگ آمیزی کامل بیس دندان استفاده شده است.

پینوشت :
در مورد افزایش کرادینگ درمان نشده پس از دوره جوانی در قوس ماندیبول تا به حال دلایل متعددی توضیح داده شده است. هدف این مقاله مروری بر دلایل صحت تئوری تاثیر دندان مولر سوم به عنوان یک عامل مؤثر بر روی کرادینگ قوس ماندیبول می‌باشد