لمینیت کامپوزیت ۱۰۱۷ :

لثه های نا منظم ، رنگ غیر مناسب ، تفاوت رنگ در دندان ها و یک جوان در شرف ازدواج و موفق در تجارت را در اندیشه رسیدن به “لبخند برتر” نموده بود . یک واحد ایمپلنت در ناحیه پره موار اول و ونیر کامپوزیت دندان ها بدون کوچکترین تراشی بر روی مینای دندان یک لبخند زیبا و برتر را محصول کار نموده است . اصلاح خط لبخند گاها تاثیری بسیار بیشتر از انتظار را برای اعتماد به نفس و موفقیت مراجعه کننده به همراه دارد . این جمله ای بود که بیزینس من ما در هنگام مراجعه ده روزه اش به پزشک اش گفت . لمینیت کامپوزیت ۱۰۱۷