لمینیت کامپوزیت ۶۵۱۹ :

خانم جوانی که از وضعیت لبخند خود راضی نبودند از طریق سایت با مجموعه ما آشنا شدند و قصد لامینیت کامپوزیت فک بالا در راستای افزایش زیبایی را داشتند , شغل ایشان مهمانداری هواپیما بود و با در نظر گرفتن شرایط شغلی درخواست استفاده از کامپوزیت های را داشتند که در عین لبخند زیبا دارای رنگی نسبتا طبیعی باشد. کامپوزیت استفاده شده برای این درمان مربوط به شرکت FGMبرزیل و از دسته کامپوزیت های نانو میباشد .

پینوشت :

جادوی لبخند

لبخند زدن شاید پیچیده ترین تکنیک ارتباطی نباشد، اما لبخند تاثیرگذار و سرایت کننده به دیگران می تواند تاثیر قدرتمندی در ارتباطات شخصی ما داشته باشد. تبسم و خنده ارتباط انسانی را استحکام می بخشد و تاثیری مثبت می گذارد. درباره تاریخچه لبخند گفته شده است که انسان اولیه از دندان به عنوان وسیله ای برای حمله به دشمنان استفاده می کرد و برای نشان دادن دوستی خود به آرامی لب های خود را عقب می کشید و دندان های روی هم خود را نمایان می کرد تا به این ترتیب به طرف مقابل بفهماند که قصد او هر آنچه می خواهد باشد، نیتی دوستانه است.

در ملاقات های که برایمان بسیارمهم و سرنوشت ساز است سعی کنیم از پیش خود را برای برخورد و ارتباطی موثر آماده کنیم. برای مثال مراسم خواستگاری، مصاحبه استخدامی و نظایر آن اگر با تمرین و برنامه ریزی مناسب همراه باشد احتمال اثر بخشی ارتباط افزایش خواهد یافت.