نگین زیبایی دندان:

نمونه کاری که انجام شده است یک نگین کریستالی از شرکت سواروسکی است . در هنگام انجام درمان های ونیر کامپوزیت با این سفیدی ما توصیه بر نصب این گونه تزیینات را نداریم . واقعیت این است که نگین روی یک لبخند هالیودی متناسب نیست و هر چند به نظر مراجعین احترام می گذاریم ولی آن را مطرح میکنیم . چندین بار از نماهای مختلف عکس برداری نمودیم تا انعکاس نور فلاش را کنترل کنیم ولی نگین های برند دارای قدرت انعکاس نور خاصی هستند.
نگین زیبایی دندان : در مورد عوارض کاشت نگین دندان باید گفت در صورتی که نگین به خوبی بر روی دندان قرار گرفته باشد، به ساختارهای دندان های موجود آسیبی وارد نمی کند و عوارض و مضراتی نخواهد داشت. کاشت نگین در دندان در صورتی بدون ضرر است که توسط دندان پزشک صورت بگیرد.