خط لبخند زیبا با ونیر کامپوزیت :

خط لبخند تاثییر بسیار مثبتی در زیبایی فرد دارد و باعث می شود زیبایی فرد افزایش یابد. از این رو بسیاری از افراد برای داشتن خط لبخند زیبا به دندان پزشکان زیبایی مراجعه می کنند. دندان پزشکان زیبایی برای اصلاح خط لبخند آنالیز های لازم را روی دندان ها انجام میدهد و طراخی لبخند زیبا برای دندان های شما شروع می کند. راهکار های بسیاری برای اصلاح خط لبخند وجود دارد که یکی از آن ها لمینیت کامپوزیت یا همان ونیر است. لمینیت کامپوزیت ها دارای مزیتی می باشند که هنگام قرار گیری بر روی دندان ها آسیبی به دندان ها نمی رسانند و در نتیجه دندان ها نیاز به تراش ندارند. البته روش های دیگری برای داشتن لبخند زیبا وجود دارد که به انتخاب دندانپزشک زیبایی تجویز می شود.

تصویر زیر نمونه ای از نمونه کار های دکتر سهرابی می باشد. فرد مراجعه کننده در راستای داشتن نامنظمی در دندان ها به دندانپزشکی زیبایی مراجعه می کند تا خظ لبخند زیبایی داشته باشد. پس از انجام اصلاح خط لبخند زیبایی فرد افزایش یافته است. رنگ مورد انتخاب در لمینیت کامپوزیت در طراحی لبخند به عهده مراجعه کننده می باشد و با توجه به نظر دندان پزشک زیبایی و سلیقه فرد بر روی دندان ها قرار می گیرد.