گزارش ونیر کامپوزیت و ایمپلنت :

خانمی که مراجعه نموده اند حدودا ۳۴ ساله و تبعه کویت میباشند و اولین بار حدود ۲ ماه پیش برای ونیر کامپوزیت یا همان لمینیت کامپوزیت مراجعه نموده بودند. از طریق سایت با مجموعه ما آشنا شده و بعد از مراجعه و مشاوره درخواست روکش کامل فک بالا را داشتند. طرح درمان پیشنهادی ما به ایشان ونیر کامپوزیت و ایمپلنت نواحی بدون دندانی بود . ونیر کامپوزیت بدون تراش دندان و ایمپلنت در نواحی خالی دندان ها انجام گردید و با توجه به اصرار بیمار مبنی بر روکش کلیه دندان های فک بالا بخاطر اصلاح طرح لبخند و جایگزینی دندان های از دست رفته ، این درخواست مغایر با اصل حفظ نسوج سالم دندانی بود و انجام نشد. نکته مهم این درمان در این مطلب است که گاهی طرح درمان درخواستی بیمار متناقض با اصل سلامت و منافع طولانی مدت اوست که مسلما توسط دندانپزشک پذیرفته نخواهد شد.
ایشان بعد از بازگشت مجدد به کشور متبوع و بررسی بیشتر طرح درمان های ارائه شده ، در سفر اخیر به کشورمان ، به مطب مراجعه و طرح درمان برایشان اجرا شد.