ونیر کامپوزیت چهار واحدی دندان قدامی :

خانمی سی پنج ساله که به خانه پزشکان گلبرگ مراجعه نموده بودند و از وضعیت لبخند خود بسیار ناراضی بودند. ایشان از هموطنان عزیز آذری بودند و زمان کافی برای درمان بهتر وجود نداشت. به ایشان توضیح داده شد که نیاز به درمان های کامل تری بر روی لثه ها داریم و جراحی مختصر جهت هم سطح نمودن لثه ها در ناحیه استاتیک زوم(ناحیه زیبایی) داریم که بعلت مسافرت ، با جرم گیری دقیق و عمیق لثه ها مقداری آماده درمان و پوسیدگی دندان ها درمان شد. ادامه درمان لثه به همکاران عزیز در شهر مربوطه ارجاع گردید.
برای مشاهده پرونده های مشابه ” ونیر کامپوزیت چهار واحدی دندان قدامی ” به گالری تصاویر بروید .