اصلاح شکل دندان با ونیر کامپوزیت ۱۰۰۴ :

تغییرات کوچک در ناحیه لبخند گاهی یک نتیجه غیر قابل تصور را در پی خواهد داشت . متاسفانه مراجعه کننده ما عازم سفر بود و ما چاره ای نداشتیم تابلافاصله و با لثه فعلی از ایشون عکس بگیریم . دوربین های حرفه ای دندانپزشکی همانگونه که نهایت دقت را در انعکاس زیبایی دارند به همان اندازه ایرادات کار را عیان می کنند. امیدوارم با داشتن عکس فالو آپ در اینده بتوانیم این درمان را کامل تر به نمایش در اوریم. بعد از تغییر در ارتفاع لثه در ” ونیر کامپوزیت ۱۰۰۴ ” چهار دندان قدامی ونیر گردید . درمان های طراحی خط لبخند وقتی به سمت درمان های ” طبیعی ” و تعداد کمتری پیش میروند سختی بیشتری دارند .