ونیر کامپوزیت ۱۰۰۵

خانمی که مراجعه نموده بودند از طریق دخترشان که بیش از یکسال قبل درمان ونیر کامپوزیت دو فک داشتند به مجموعه معرفی گردیدند . بسیار تاکید داشتند که مایل نیستند در موقعیت لب های آن ها جابجایی صورت گیرد . یعنی مایل نبودند که لبشان جلو تر بیاید. با انجام یک موکاپ موقت و تعیین عملی میزان کامپوزیت ؛ دغدغه ایشان برطرف گردید و با یک کامپوزیت نسبتا هالیوودی درمان طرح لبخند برایشان با موفقیت انجام شد. دیاستم دندان ها در طی مراحل درمان ونیر کامپوزیت بصورت موفقیت آمیزی بسته شد . ونیر کامپوزیت دو فک جهت اصلاح خط لبخند جزء درمان های بسیار ایمن است و با توجه به عدم تراش دندان ها این روز ها بصورت بسیار گسترده ای جای خود را در میان کسانی که به سلامت و حفظ نسوج دندان هایشان اهمیت میدهند جا باز کرده است . در گالری تصاویر سایت نمونه های مشابه درمان ونیر کامپوزیت ۱۰۰۵ را ببینید .