ونیر کامپوزیت ۱۰۱۹ :

کمترین میزان تغییر و رسیدن به حداکثر نتیجه استراژی هر درمانگر ماهریست ولی بعضی وقت ها محدودیت های مالی و یا زمانی و یا برخورد با روکش های “خاص” و یا مشکلات لثه ، مجبوریم از قسمت های از درمان صرف نظر کنیم و به حداقل ها بسنده کنیم . در درمان های ونیر کامپوزیت دندان های قدامی دو فک تکیه بر شش دندان بالا و شش دندان پایین کمی ما را از ایده آی یک لبخند زیبا و لبخند برتر دور خواهد کرد . برای مشاهده نمونه های مشابه پرونده ونیر کامپوزیت ۱۰۱۹ به گالری تصاویر بروید . ونیر کامپوزیت قدرت بالای در ایجاد لبخند زیبا دارد و در صورت انجام درست و نگهداری مناسب طول عمر بسیار بالای دارد .