ونیر کامپوزیت ۱۰۵۹

فتوگرافی مربوط به سال ۱۳۸۲ میباشد .خانمی حدودا ۳۰ ساله که جهت بستن دیاستم(فاصله دندان ها)مراجعه وبعد از مشاهده آلبوم ها تصمیم به تغییر رنگ همزمان دندانها نیز گرفت . شش عدد دندان قدامی ونیر شد و دندانهای فک پایین بلیچینگ گردید.
در اغلب موارد امکان انجام شش عدد ونیر ممکن نیست و علت این است که دندان ها کانین(نیش) ،بیرون زده خواهد شد که برای محو کردن این حالت ، یا کانین ها را میتراشند(که این کار خوبی نیست) و یا دندان های پره مولر اول((اولین آسیای کوچک) نیز ونیر میگردد.
عکس بعد از کار این فتوگرافی ” ونیر کامپوزیت ۱۰۵۹ ” مربوط به پالیش در بهار ۹۰ میباشد .