ونیر کامپوزیت ۱۱

مراجعه کننده خانمی بیست و پنج ساله میباشد که با هدف تغییر رنگ وشکل دندان ها ی قدامی مراجعه نمود
بعد از تعیین رنگ متناسب سن و درخواست ایشان ، دو فک تا نواحی که در هنگام لبخند دیده میگردید تحت درمان ونیر کامپوزیت زیبایی قرار گرفت. این درمان برای همکاری در کلینیک زیبایی گلبرگ انجام گردید.

پینوشت ونیر کامپوزیت ۱۱

اصلاح بدشکلی دندان‌ها
در این زمینه هم باید مشکلات قبلی مورد بررسی قرار گیرد تا از میزان فضای موجود و مورد نیاز برای اصلاح دندان و میزان تراش لازم برای ردیف کردن دندان‌های چرخیده و بیرون زده آگاهی پیدا کرد. در بسیاری موارد، نیاز به قالب گیری اولیه و مطالعه مدل گچی دندانی وجود دارد. با این حال اگر فقط یک یا تعداد محدودی از دندان‌ها مبتلا باشند با کارهای زیبایی مثل لامینیت، ونیر و یا پلاک ارتودنسی ساده می‌توان مشکل را برطرف کرد.