ونیر کامپوزیت ۱۱۰۵ و بازسازی طرح لبخند:

مهم ترین ویزگی این درمان ! شخصیت بی نظیر ایشان است . همانطور که در گالری تصاویر می بینید از تصویر صورت مراجعین استفاده نکرده ام ولی منحصر به فرد بودن شخصیت ایشان و انعکاس در لبخندشان را به اشتراک گذاشتم . در مقالات سایت و تفسیر زیبایی شناسی به این نکته اشاره کرده بودم که زیباترین نوع لبخند ، لبخند رضایت است که من آن را در این چهره دیدم . ونیر کامپوزیت و بازسازی طرح لبخند برای ایشان ( ونیر کامپوزیت ۱۱۰۵ ) در یک روز کاری انجام گردید . ونیر کامپوزیت یک درمان بی نظیر در بازسازی طرح لبخند و اصلاح خط لبخند است ولی انعکاس زیبایی درون یک اتفاق متفاوت است . شاید این ارایه کیس ، منطبق با معیارهای علمی و مرسوم نباشد و بابت آن عذر خواهی می کنم ولی دوست داشتم یک نمونه ملموس از توضیحی که در مقالات سایت دارم در گالری داشته باشم.