ونیر کامپوزیت ۱۱۱۱

مراجعه کننده خانمی حدودا سی ساله میباشند که رنگ دندان ها به میزان کمی زرد رنگ و ضمنا دارای بی نظمی ( کرادینگ) مختصر در دندان ها میباشند . برای رفع کرادینگ و یا همان بهم ریختگی دندان ها میتوان از ونیر کامپوزیت ها استفاده کرد ، البته روش اصولی و آکادمیک این گونه درمان ها اکثرا درمان ارتودنسی است و ما نمی توانیم برای تمام کرادینگ ها نسخه واحدی بپیچیم . این مراجعه کننده با تاکید زیاد برای نازک بودن ونیر و طبیعی بودن رنگ به نتیجه مطلوبش رسید . ونیر کامپوزیت مربوط بدون هیچ گونه تراشی بر روی دندان انجام شده است . برای مشاهده نمونه های مشابه پرونده ” ونیر کامپوزیت ۱۱۱۱ ” به گالری تصاویر سایت بروید .