گزارش درمان ونیر کامپوزیت ۱۱۱۵ :

مراجعه کننده خانمی حدودا چهل ساله و با شکایت از بی نظمی دندانی و رنگ نامناسب دندان مراجعه نموده است . تاکید بر عدم تراش دندان و کوچک بودن برجستگی های دندانی در ناحیه کانین ها باعث عدم شفافیت مناسب رنگ سفید دندان در این نواحی دارد . ونیر کامپوزیت ۱۱۱۵ درمانی بدون تراش است و به ساختار مینا هیچ آسیبی وارد نخواهد کرد و اگر برجستگی در حد نیم میلی متر را روی دندان ها بپزیریم هیچ رنگی از زیر کامپوزیت های زیبایی نمایان نخاوهد شد . توصیه می شود در پایان کارتان به دندانپزشک زیبایی که انتخاب کرده اید بیشتر اعتماد کنید . همیشه فرصت برای برداشت کامپوزیت و نازک کدنش هست ولی برای اضافه کردن کامپوزیت در درمان ونیر کامپوزیت دارای محدودیت های خاصی هستیم . درمان های زیبایی متناسب سلایق مراجعین میتواند تا حدودی انعطاف داشته باشد ولی رد شدن از بعضی خطوط قرمزی که دندانپزشک شما تعیین میکند کیفیت کار را تحت تاثیر قرار می دهد . نمونه های دیگری از قطر مناسب کامپوزیت را در گالری تصاویر همین سایت و در قسمت ونیر کامپوزیت ببینید .