ونیر کامپوزیت ۱۲ :

مراجعه کننده خانمی حدودا بیست ساله میباشد که با هدف تغییر رنگ دندان ها و طرح لبخند مراجعه نمود
بعد از یک جلسه مشاوره و تعیین رنگ متناسب سن و درخواست ایشان ، دندان های دو فک تا نواحی که در هنگام لبخند دیده میگردید تحت درمان کامپوزیت ونیر زیبایی قرار گرفت . ونیر کامپوزیت یا همان فیسینگ در بازسازی خط لبخند دارای توانمندی بالایست که میتوانید در سایت لبخند برتر دکتر سهرابی نمونه های متنوعی از انجام این درمان را ببینید.

پینوشت ونیر کامپوزیت ۱۲ :
زیبایی در دندان‌پزشکی شامل آن دسته از خدماتی می‌شود که به‌منظور ارتقای وضع ظاهری دندان‌ها، لثه لب‌ها و در تمام قسمت‌های دهان انجام می‌گیرد، اما لفظ بیمار برای فردی که خواستار دریافت درمان‌های زیبایی است صحیح نیست؛ زیرا این‌گونه درمان‌ها برای فردی انجام می‌پذیرد که بیماری دندانی ندارد یا این‌که به همراه نیاز درمانی، خواستار بهبود ظاهری دندان‌های خود است.