ونیر کامپوزیت در دندانپزشکی زیبایی

بی شک یکی از سخت ترین کارهای پنج سال اخیر مطب میباشد . نه از لحاظ تکنیکی بلکه از لحاظ دقت بسیار بالای مراجعه کننده.

و اما گزارش روند درمان ونیر کامپوزیت ۶۲۸۶ : خانمی حدودا ۳۵ ساله که اینترنت را دقیق بررسی کرده بود ، از تمام کسانی که بنده در درمان ونیر کامپوزیت ، لامینیت های کامپوزیتی و سرامیکی میشناسم ، اطلاعات در خور توجه ای کسب کرده بود. تمامی عکس های سایت را با جزییات دقیق بررسی و حتی اشکالاتی را توضیحات بعضی عکس ها گوشزد نمودند. دو جلسه مشاوره حضوری و بررسی رنگ و یک جلسه حضور در پایان کار مراجعه کننده ای که در حال اتمام درمان بود ، داشتند. با تطبیق امکانات و محدودیت ها در درمان و تامین اطمینان ایشان درمان بصورت ترکیبی انجام گردید. در پایان رضایت کامل داشتند و حدودا ده روز بعد جهت پالیش مجدد مراجعه نمودند. پالیش برای ایشان انجام و پایان کار ثبت گردید. پالیش نهایی بوسیله ابزارهای دقیقی انجام میگردد که نمای شیشه ای پایان کار را حفظ کند و قادر به برداشتن از سطح یا لبه های دندان نمیباشد. اما مراجعه کننده بعد از ۲۴ ساعت مراجعه و از کوتاه شدن دندان ها در جلسه پالیش اظهار نارضایتی نمودند.

ونیر کامپوزیت ۶۲۸۶

جلسه اصلاح دوم درمان تعیین و علی رغم نظر پزشک معالج و جهت تامین خواسته مراجعه کننده میزان طول دندان ها اضافه شد. نسبت های طلایی تغییر نمود ولی مراجعه کننده راضی بود.
البته نهایتا با رسیدن به یک راه حل مورد وفاق پزشک و مراجعه کننده شرایط تعدیل و درمان در شرایط رضایت بخشی پایان یافت . خوشبختانه اعتماد خوب مراجعه کننده به پزشک معالج نتیجه نهایی را بسیار عالی نمود.فتو گرافی درمان اصلاح شده در همین قسمت و در آینده نزدیک ثبت خواهد شد.

به نظر نگارنده در صورت استفاده از درمان لامینیت های سرامیکی درمان موفقی را شاهد نبودیم.
پینوشت: لطفا به فرم زیبای دندان ها در حالت رست(استراحت) و تماس لبه های دندان با لب و القای جوانی ،جسارت و زیبایی در طرح دندانها توجه فرمایید.

برای مشاهده نمونه درمان های مشابه ونیر کامپوزیت ۶۲۸۶ به گالری تصاویر بروید