ونیر کامپوزیت ۶۳۵۲

خانمی ۳۸ ساله که حدودا ۶ سال پیش توسط همکار محترم دیگری درمان اصلاح شکل دندان ها برایشان انجام گرفته بود. بعلت عدم رضایت از شرایط موجود تصمیم به تغییرات کامل در شکل و رنگ دندان ها اتخاذ گردید. چون محدودیت زمان در درمان لازم بود طی یک روز هر دو فک ونیر کامپوزیت گردید. درخواست رعایت اصول درمان های طبیعی در پرونده ونیر کامپوزیت ۶۳۵۲ به سلیقه خود مراجعه کننده باعث شده که نسبت رنگ روشن در نواحی نزدیک به ریشه کمتر باشد . گالری تصاویر سایت را ببینید .

پینوشت :
ونیر کامپوزیت از مواد رزین ساخته می شود و به منظور طبیعی به نظر رسیدن آن لازم است به خوبی صیقل زده شود. ونیر کامپوزیت برای بهبود رنگ، ظاهر، اندازه، و ساختار دندان ها استفاده می شود و به این ترتیب می توان ظاهر دندان ها را زیباتر کرد.