ونیر کامپوزیت ۶۳۶۴

خانمی که مراجعه نموده بودند از لبخند خود راضی نبودند . شغل مدیریتی ایشان حساس و لازم بود علاوه بر بازگرداندن زیبایی و جوانی که بعلت سایش دندانی کمتر از حد واقعی به نظر میرسید ،حالت ابهت ، تعلقل در صورت ایشان تداعی و حفظ گردد.
در این لامینیت کامپوزیت ما از رنگ های طبیعی تری استفاده کردیم .در این شرایط مراجعه کننده خواهد توانست در مهمانی های خود و در هنگام داشتن آرایش، لبخندی زیبا و جذاب داشته باشد .ضمنا در هنگام حضور در محیط کار بعلت رنگ طبیعی تر و اندازه نسبتا مساوی سانترال ها و لترال ها جدیت و تعقل محفوظ خواهد ماند . ونیر کامپوزیت ها همواره میتوانند خواسته های ما را به بهترین نحو پاسخ دهند .برای مشاهده نمونه های دیگر مثل ونیر کامپوزیت ۶۳۶۴ به گالری تصاویر همین سایت بروید .