ونیر کامپوزیت ۶۵۳۵

ونیر کامپوزیت ۶۵۳۵
تاریخ مراجعه :1392/06/23
شماره پرونده : 6535

ونیر کامپوزیت ۶۵۳۵

درمان قابل مشاهده مربوط به خانمی بیست و پنج ساله میباشد که دستیار مطب بودند . همانطور که در هنگام خندیدن در تصویر ثبت شده مشهود است . بیشتر لثه ها قابل مشاهده میباشند . ترتیب دندان ها و رنگ دندان ها قابل قبول نبود و لبخند بصورت ناخودآگاه توسط فرد پنهان میگردید.لثه ها بررسی و تغییر ارتفاع داده شد. رنگ دندان بوسیله پوشاننده رنگ کنترل و بوسیله کامپوزیت های نانو ترمیم انجام گردید . ونیر کامپوزیت دو فک در این بیمار یک نگرانی همیشگی از خندیدن را تبدیل به یک لبخند زیبا و برتر نمود . مراجعه کننده در هنگام ویرایش این متن در اسفند ۹۴ و بعد از گذشت سه سال دارای رضایت کامل از درمان است. ونیر کامپوزیت ۶۵۳۵ دارای نمونه های زیادی است که در سایت لبخند برتر و در قسمت گالری تصاویر میتوانید آنها را ببینید

بازگشت به گالری

مشاهده نمونه کارهای مرتبط براساس:

دسته بندی: ونیر کامپوزیت

رنگ: XL Kerr

کشور سازنده: کامپوزیت های ساخت ایتالیا

یک دیدگاه بگذارید

*

یک پیشنهاد برتر (کلیک کنید)