ونیر کامپوزیت ۶۹۱۸

مراجعه کننده دارای طیف متنوعی از درمان های سرامیکی بودند که برای طراحی یک لبخند زیبا لازم شد که لثه ها را نیز متوازن کنیم . استفاده از دستگاه لیزر برای لِوِلینگ لثه ها در تسریع زمان درمان بسیار مفید واقع شد. متوازن سازی لثه یا همان لولینگ به معنی استاندارد سازی شکل لثه ها از دید دندانپزشکی زیبایی میباشد.
اصطلاح پرسلن به خانوادهای از مواد سرامیکی اشاره دارد که در درجه حرارت های بالا پخته می شود.یک ونیراستتیک پرسلن (لامینیت ونیر)لایه ای از پرسلن است که به سطح دندان تراش خورده ،باند می شود و نمای بد دندان را می پوشاند. ونیرهای پرسلنی در لابراتورهای دندانپزشکی ساخته می شود. در ابتدا ونیرهای پرسلنی از پرسلن فلدسپاتیک ساخته شده و ‏sinter‏ می شد. اخیرا اغلب ونیرهای پرسلنی با ‏heat pressing‏ ساخته شده و از ‏leucite-reinforced‏ یا ‏lithium-dislicate‏ برای ساختشان استفاده می شود. برای بدست آوردن چسبندگی کافی ،مینای دندان را با اسید فسفریک و سطح باندینگ پرسلن را با اسید هیدروفلوریک اچ می کند. کامپوزیت رزینی که به طور اختصاصی جهت باند شدن به سرامیک فرمول بندی می شود، به عنوان ادهزیو به کار می رود. ‏
ساختار کامپوزیت ها کاملا کتفاوت است و هماهنگی در رنگ این دو جنس کار سختی است .