گزارش درمان ونیر کامپوزیت ۷۳۲۶ :

مراجعه کننده از همکاران گرامی و متخصص پوست بودند . علت عنوان شرایط شغلی به خاطر این است که تاکید مجدد داشته باشیم در تعیین رنگ ، لحاظ کردن موقعیت کاری و اجتماعی اجتناب ناپذیر است . درخواست ایشان شامل موارد زیر بود .
۱. افزایش طول دندان ها
۲. اصلاح فرم دندان ها و ایجاد قرینگی
۳. لبخند زیبا ولی با رنگ نسبتا طبیعی
با توجه به سلامت دندان ها و سن پایین مراجعه کننده بهترین گزینه برای ایشان ونیر کامپوزیت است .

درمان در یک جلسه سه ساعته انجام گرفت .

لثه ها با فرزهای سرامیکی فرم استاندارد و زیبایی به خود گرفت .

حدود یک هفته بعد مجددا مراجعه و فک پایین را ونیر نمودند .

ارتفاع صورت حدود نیم میل بازتر شد.

این درمان مربوط به ونیر کامپوزیت ۷۳۲۶ می باشد.