ونیر کامپوزیت ۷۴۵۵

ونیر کامپوزیت ۷۴۵۵ (گزارش درمان) را در این صفحه مشاهده کنید : خانم مراجه کننده حدودا ۲۵ ساله و جهت اصلاح خط لبخند مراجعه نموده است . همانطور که در عکس قبل از کار مشخص است درمان های متعدد و قدیمی دارد و شکل دندان ها نا منظم و رنگ آن ها زرد است . در هنگام مراجعه لثه ها ملتهب بود و یک جرمگیری کامل انجام شد و مدتی تحت مراقبت و کنترل قرار گرفت . بعد از اطمینان از شرایط بهداشت دهانی و عدم وجود خونریزی در لثه ها در یک جلسه سه ساعته کامپوزیت های قدیمی برداشته شد و پوسیدگی ها حذف گردید و ونیر کامپوزیت انجام شد . برای هماهنگی بیشتر رنگ فک بالا و فک پایین درمان بلیچینگ انجام گردید .