کامپوزیت خلفی و پایداری در درمان :

کامپوزیت خلفی و توانای آن در تامین یک درمان موفق در طولانی مدت یکی از مواردیست که مطلوب تمامی مراجعین به مطب های دندانپزشکان زیبایست . یکی از رایج ترین سوالات و ایهامات مراجعین مطب های دندانپزشکی یک مقایسه قدیمی بین کامپوزیت و آمالگام است . شاید مقایسه این دو ماده در مواردی به نفع آمالگام باشد و در مواردی هم برنده میدان کامپوزیت ها باشند . اما از یک نکته نمی توان غافل ماند و آن این است که زیبایی به عنوان اصلی غیر قابل گذشت در معادلات ظاهری انسان و حتی در محیط دهان بسیاری از برتری های خاص آمالگام را زیر سلطه خود برده است . برای روشن شدن ذهن شما به این نکته اشاره میکنیم که جمله قدیمی آمالگام از کامپوزیت بهتر کار میکند و دوام بیشتری دارد غلط است مگر به یک شرط و ن هم بهداشت بد است . یعنی اگر کامپوزیت خلفی با رعایت اصول علمی اش کار شود و بهداشت خوب باشد به اندازه آمالگام توانایی طول عمر و استحکام را دارد . ولی کامپوزیت خلفی در هنگام بهداشت نامناسب در برابر آمالگام بازنده گوی مبارزه خواهد بود . در قسمت خدمات ما سایت لبخند برتر به صورت دقیقی نسبت به این مباحث توضیح داده ایم . برای مطالعه مطالب بیشتر پیرامون کامپوزیت خلفی روی کلمه آن کلیک کنید .