تعویض کامپوزیت های متفرقه با کامپوزیت های استاتیک:

لامینیت کامپوزیت انجام شده برای این خانم جوان سابقه طولانی نداشت و توسط همکار عزیز دیگری انجام شده بود . ایشان عنوان می نمود که رنگ درمان قبلی اش خیلی زود (حدودا چهار ماه) تغییر نموده است و برای اصلاح درمان به اینجانب مراجعه نموده بودند. چون بنده اطلاعاتی از درمان قبلی ایشان ندارم ، نمی توانم نسبت به فرایند آن درمان نظرم را اعلام کنم و نهایتا به این نتیجه رسیدم که کامپوزیت های قبلی را برداشته و درمان را از ابتدا و طبق تکنیک ها و مواد مورد نظر خودم انجام دهم. لثه ها نیز بصورت مختصری مورد درمان زیبا سازی قرار گرفت. به پالیش عالی و تکسچرهای عمودی ایجاد شده بر روی دندان دقت کنید .

اصلاح بد رنگی و بد شکلی دندان ها با لامینیت کامپوزیت

کامپوزیت های استاتیک

 

پینوشت:

ونیر کامپوزیت از مواد رزین ساخته می شود و به منظور طبیعی به نظر رسیدن آن لازم است به خوبی صیقل زده شود. برای استفاده از ونیر کامپوزیت هیچ گونه تراشی و تاکید میکنیم هیچ تراش بر روی دندان اتفاق نمی افتد و امکان آماده کردن ونیر در مدت زمان حضور شما در مطب دندان پزشکی وجود دارد. به این ترتیب می توان این روش درمانی را در یک روز کامل کرد.

به خاطر اینکه مواد رزین متخلخل هستند، احتمال لک شدن (مثلاً در زمان مصرف قهوه و شراب قرمز) و ایجاد تراشیدگی در آنها وجود دارد. با این وجود، رزین های کامپوزیت با دوام هستند و استفاده از آنها برای مدت چهار تا ده سال و به سادگی امکان پذیر است. به منظور افزایش دوام و ماندگاری رزین های کامپوزیت لازم است مراقبت منظم از آنها به نحو صحیح انجام شود.

یکی از بزرگترین مزیت های ونیر کامپوزیت مربوط به این حقیقت است که امکان برداشتن و جایگزینی آن در صورت نیاز وجود دارد. ونیر کامپوزیت(لامینیت دندان) هزینه به نسبت مناسبی دارد و چیزی در حدود نصف هزینه درمان با ونیر پرسلاین است.