کامپوزیت های میکرو استاتیک:

مراجعه کننده از همکاران مطب می باشند و مصداق ضرب المثل کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد میباشد . بعد از دو سال فک پایین هنوز انجام نشده بود و هیچ وقت پالیش کامل و دقیقی برای فک بالا انجام نگردیده بود. بعد از مدت کوتاهی!! تصمیم گرفته شد کامپوزیت ها با رنگ روشن تری جایگزین شود . به هر حال در نظر داشته باشید برداشت کامپوزیت و تغییر نوع و رنگ آن کار بسیار حساس و سختیست و علتش این استکه در برداشت کامپوزیت ها لازم است خیلی با وسواس عمل شود تا به نسج دندان صدمه ای وارد نشود. به هر حال حسن لامینیت کامپوزیت ها این است که در هنگام پوشش دندان بوسیله کامپوزیت هیچ تراشی روی دندان اعمال نمی گردد .

کامپوزیت های میکرو استاتیک استفاده شده در این درمان ساخت شرکت بیزیکو آلمان است .