کامپوزیت ونیر ۷۴۶۲ :

ونیر کامپوزیتی که گزارش آن را اینجا می خوانید ، مربوط به خانمی حدودا سی ساله می باشد . با وجود تاکید بر احتمال عدم پوشش رنگ ناحیه راست بالا ، ونیر انجام و رضایت بیمار حاصل گردید . لازم است بدانید در فلاش دوربین این نقص به مراتب شدید تر دیده می شود . کامپوزیت ونیر ۷۴۶۲ با استراتژی بازیابی طبیعت مولتی کالر دندان درمان شده است .